แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

FINNOMENA PROMOTION

หมดเขตโปรโมชั่นใน

วัน
ชม.
นาที

ยกระดับความรู้การลงทุน ด้วยการลงมือทำ รับหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรก

เพียงเปิดบัญชีลงทุนพร้อม ใส่รหัส Code ที่ได้จากสื่อต่างๆในช่องทางของ FINNOMENA (เช่น บทความ วิดิโอ สัมมนา หรือ Podcast) ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBTM มูลค่า 100 บาท) ฟรี!  ในวันที่ 4 พ.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส Code (ตัวอย่างรหัส #TEST100) ในช่อง Referral Code จากนั้นสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแลตามด้วย รหัส Code ไม่ต้องเว้นวรรค)
ขั้นตอนที่ 2
รับรางวัล
รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBTM มูลค่า 100 บาท)
Previous
Next

FINNOMENA ชวนคนไทยลงทุนในกองทุนรวม โปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. – 24 เม.ย 63

*ผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เรียบร้อย

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

เพียงใส่รหัส Code ในช่อง Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 23 มี.ค. - 24 เม.ย. 63

รับรางวัลขวัญถุงพร้อมกัน (หน่วยลงทุน TMBTM มูลค่า 100 บาท) ในวันที่ 4 พ.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA ก่อนวันที่ 23 มี.ค. 63
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 24 เม.ย. 63)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัสโปรโมชั่น Code ที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บทความ, VDO, สัมมนา ลงในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วยรหัสโปรโมชั่น Code โดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBTM ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBTM ในบัญชีแผนลงทุนล่าสุด ของผู้รับสิทธิ์ หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์ ในวันที่ 4 พ.ค. 63  หากวันที่ 4 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด จะพิจารณาทำการชำระราคาค่าซื้อให้ในวันทำการถัดไป
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุน เฉพาะ 15,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • หากผู้รับสิทธิ์ไม่ได้กรอกใส่ Code โปรโมชั่นในขั้นตอนการเปิดบัญชี จะถือว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลจากโปรโมชั่น
 • ของรางวัลขวัญถุง ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBTM โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBTM
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBTM และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBTM ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBTM
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด