แจ้งเตือน
finnomena

ฉลองยอดลงทุนทะลุ 25,000 ล้านบาท แจกของรางวัล Limited Edition แก่นักลงทุน FINNOMENA

โปรแกรมพิเศษ! รับของรางวัลทันที เมื่อชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

ระยะเวลาโปรแกรม วันที่ 1 - 21 มิ.ย. 64

ฉลองยอดลงทุนทะลุ 25,000 ล้านบาท

ผู้แนะนำจะได้รับ

เสื้อยืด FINNOMENA Limited EditioN

เสื้อยืดสั่งทำพิเศษ ผ้านุ่ม ใส่สบาย พิเศษเพื่อนักลงทุน FINNOMENA เท่านั้น

ผู้ถูกแนะนำจะได้รับ

รางวัลขวัญถุง 100 บาท

รางวัลขวัญถุงมูลค่า 100 บาท

สิทธิ์รับของรางวัลขวัญถุงมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 21 มิ.ย. 64)

ขั้นตอนการรับสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำ

ขั้นตอนที่ 1

Referral

เข้าสู่ระบบ จากนั้นคัดลอกลิงก์ หรือ แชร์ลิงก์ผ่านโซเชียลมีเดีย ให้คนใกล้ตัวของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ATS

ให้คนใกล้ตัวของคุณกดรับสิทธิ์จากลิงก์ที่คุณส่งให้ และจับมือเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3

ผู้แนะนำที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขจะได้รับในอีเมลเพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งและไซส์เสื้อในวันที่ 2 ก.ค. 64 และต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 เพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล

ขั้นตอนที่ 4

รอรับเสื้อยืดสั่งทำพิเศษ ส่งตรงถึงมือสำหรับนักลงทุน FINNOMENA เท่านั้น

ชวนคนใกล้ตัวลงทุนผ่านกองทุนรวม

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้แนะนำ

 

 • ระยะเวลาโปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิ.ย. 64 
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้แนะนำเท่านั้น
 • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมจะต้องเป็นลูกค้า FINNOMENA แล้วเท่านั้น
 • FINNOMENA จะทำการรวบรวมจำนวนรายชื่อผู้ถูกแนะนำที่ได้เปิดบัญชีและได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เสร็จสมบูรณ์ของเดือน ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน เพื่อมอบของรางวัลให้กับผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขจะได้รับในอีเมลเพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งและไซส์เสื้อในวันที่ 2 ก.ค. 64 และต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 เพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล

ของรางวัลสำหรับผู้แนะนำ

 • ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัล Exclusive เสื้อยืด FINNOMENA จำนวน 1 รางวัล
 • โดยบริษัทจะทำการส่งของรางวัลให้แก่ผู้แนะนำ โดยอิงจากวันและเวลาของลำดับการทำเงื่อนไขสำเร็จ และทำการเริ่มส่งของรางวัลภายในวันที่ 15 ส.ค. 64
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ตามที่กำหนด จะเปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาทในแผนที่มีการลงทุนล่าสุดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้ถูกแนะนำ

 

 • ผู้ถูกแนะนำที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บลน. FINNOMENA มาก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 64 
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 21 มิ.ย. 64
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท
  • หากผู้ถูกแนะนำได้รับของรางวัล K-CASH จำนวนเงิน 100 บาทในโปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 64 แล้ว จะไม่ได้รับของรางวัลเพิ่มในกิจกรรมนี้
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์ ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้แก่ผู้ถูกแนะนำทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังนี้
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีสมบูรณ์ในเดือนใด ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท เพิ่มในแผนที่มีการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุนที่ได้รับตามสิทธิ์ได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
  • ตัวอย่าง  ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชี ได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่  1 – 21 มิ.ย. 64 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 25 ก.ค. 64