แจ้งเตือน
finnomena

ฉลองยอดลงทุน 10,000 ล้านบาท แจกของรางวัล Exclusive แก่นักลงทุน FINNOMENA

กิจกรรมพิเศษ! รับของรางวัลทันที เมื่อชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 1-30 ก.ย. 63

ฉลอง 1 หมื่นล้าน

ผู้แนะนำจะได้รับ

หมีทิง

ตุ๊กตาน้องหมีทิง

น้องหมีทิงเป็นหมีนำโชค ตามความเชื่อของชาว FINNOMENA พกไว้ระหว่างลงทุนจะได้ลาภ สามารถถอดหรือใส่หมวก เพื่อแปลงร่างเป็นหมีหรือกระทิงได้ เอาใจทั้งขา Buy และ ขา Short พิเศษ! เฉพาะนักลงทุน FINNOMENA เท่านั้น

ผู้ถูกแนะนำจะได้รับ

ขวัญถุง

รางวัลขวัญถุงมูลค่า 100 บาท

สิทธิ์รับของรางวัลขวัญถุงมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 63)

ขั้นตอนการรับสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำ

ขั้นตอนที่ 1

Referral

เข้าสู่ระบบ จากนั้นคัดลอกลิงก์ หรือ แชร์ลิงก์ผ่านโซเชียลมีเดีย ให้คนใกล้ตัวของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ATS

ให้คนใกล้ตัวของคุณกดรับสิทธิ์จากลิงก์ที่คุณส่งให้ และจับมือเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3

หมีทิง

รอรับของราวัลสุด Exclusive ตุ๊กตาน้องหมีทิง เป็นหมีน่ารัก เฉพาะนักลงทุน FINNOMENA เท่านั้น (จัดส่งตามข้อมูลที่อยู่ตามการเปิดบัญชีลงทุน)

ชวนคนใกล้ตัวลงทุนผ่านกองทุนรวม

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้แนะนำ

 • ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 63 
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้แนะนำเท่านั้น
 • ผู้แนะนำที่ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้า FINNOMENA (มียอดลงทุนแล้ว) ภายในวันที่ 26 ก.ย. 63
 • กรณีที่ผู้แนะนำเป็นลูกค้า FINNOMENA  มียอดเงินลงทุน หลังวันที่ 1 ก.ย. 63  ระบบจะเปิดให้สิทธิ์ “รับลิงก์ชวน” ภายใน 2 วันทำการหลังจากมียอดเงินลงทุนปรากฎในแผนการลงทุน
 • FINNOMENA จะทำการรวบรวมจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้เปิดบัญชีและได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เสร็จสมบูรณ์ของเดือน ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน เพื่อมอบของรางวัลให้กับผู้แนะนำ 

ของรางวัลสำหรับผู้แนะนำ

  • ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัล Exclusive ตุ๊กตาหมีทิง จำนวน 1 รางวัล
  • โดยบริษัทจะทำการส่งของรางวัลให้แก่ผู้แนะนำ โดยอิงจากวันและเวลาของลำดับการทำเงื่อนไขสำเร็จ และทำการเริ่มส่งของรางวัลในวันที่ 15 ต.ค. – 31 ธ.ค.63
  • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ตามที่กำหนด จะเปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาทในแผนที่มีการลงทุนล่าสุดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้ถูกแนะนำ

 • ผู้ถูกแนะนำที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บลน. FINNOMENA มาก่อนวันที่ 1 ก.ย. 63
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 63
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์ ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้แก่ผู้ถูกแนะนำทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังนี้
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีสมบูรณ์ในเดือนใด ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท เพิ่มในแผนที่มีการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุนที่ได้รับตามสิทธิ์ได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
  • ตัวอย่าง  ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชี ได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1-30  ก.ย. 63 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 25 ต.ค.63