แจ้งเตือน

โปรโมชั่นเริ่มแล้ว

Tax Saving Promotion

ต้อนรับแผนการลงทุนใหม่ล่าสุด Tax Saving Fund

ปีหนึ่งครั้งเดียวต้องเอาให้คุ้ม ตอบโจทย์นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และเก่า FINNOMENA จัดเต็มส่งท้ายปี สร้างแผนการลงทุน Tax Saving Fund เพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.- 14 ธ.ค. 63 รับรางวัลหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • ผู้รับสิทธิ์ต้องสร้างแผนการลงทุน Tax Saving ให้สมบูรณ์และได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA ภายในวันที่ 23 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 63

ลูกค้าใหม่กดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย!

ลูกค้าเก่า.. กดปุ่มสร้างแผนได้ทันที!

*ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลจากการสร้างแผนการลงทุน Tax Saving เมื่อผู้รับสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA (FUND100) ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.- 14 ธ.ค. 63

 • ผู้รับสิทธิ์ต้องสร้างแผนการลงทุน Tax Saving ให้สมบูรณ์และได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA ภายในวันที่ 23 ต.ค.- 14 ธ.ค. 63 
 • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวน 100 บาท 
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • FINNOMENA มอบของรางวัลหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนล่าสุดที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving  ของผู้รับสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ไม่มีแผนการลงทุนที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving มาก่อน ของรางวัลจะถูกวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนชื่อ “กองทุนรวม” 
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่สร้างแผนการลงทุน Tax Saving และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • Finnomena ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.- 14 ธ.ค. 63 รับหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA (FUND100) แล้ว ผู้รับสิทธิ์จะไม่ได้รับของรางวัลหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท จากการสร้างแผนการลงทุน Tax Saving อีก
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน K-CASH เพิ่ม link
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนล่าสุด ที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving ของผู้รับสิทธิ์  หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอีเมลของผู้รับสิทธิ์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด