โพยสรุปกองทุน TMBGQGRMF

โพยสรุปกองทุน TMBGQGRMF

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงใน Infographic นี้นำมาจาก หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

TMBGQGRMF น่าจะถูกใจผู้ลงทุนจำนวนมาก ทั้งสาย Passive ที่ชอบ Index Fund เพราะมีทั้งผลการดำเนินงานที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง และสาย Active ที่ชอบกองทุน Active อยู่แล้วก็ไม่น่าพลาด หรือจะเป็นสาย DCA หรือ Asset Allocation ก็น่าจะติดพอร์ตเพื่อรับกระแสการเติบโตที่ดีในระยะยาว…

Wellington Global Quality Growth นั้นเป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกแบบ Active ซึ่งหมายถึงมีความตั้งใจที่จะเอาชนะตลาดหุ้นทั่วโลก และสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้อย่างอิสระ ทำให้ผู้ลทุนทุกท่านมั่นใจได้ว่า ท้ายที่สุดแล้วหาก Megatrend เหล่านี้ถึงจุดจบ กองทุนก็มิได้นิ่งนอนใจ แต่จะหาหุ้นชั้นดี มีคุณภาพมาให้ทุกท่านได้ลงทุนกันอย่างแน่นอน

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากภาพประกอบนี้นำมาจาก finnomena.com
ซึ่งนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=RGQ
https://www.finnomena.com/fund/TMBGQGRMF


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต| ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ