ดาวน์โหลด

ฟินโนมีนาย่อยข่าวร้อน (Hot News Digest)

  • BANPU เพิ่มทุน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท วันจองชำระ 23-31 พ.ค.59
  • BANPU ยังใจดีแจก BANPU-W3 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอรแรนท์ ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
  • เป้าหมายของการเพิ่มทุนจะนำเงินไปชำระหนี้สินของบริษัท ที่ค้างชำระอยู่ประมาณ 12,900 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี
  • ใครอยากถัวดอย ก็อยู่เพิ่มทุน แต่ระวังก้ามปูหนีบนะ!!!!

FINNOMENA รายงาน


 

BANPU ร่วงกว่า 6% หลังแจ้งเพิ่มทุน 2.5 พันล้านหุุ้น

จาก Money Channel 09.56 น. 11 มี.ค. 59

หุ้น BANPU เปิดเช้านี้ร่วงกว่า 6% หลังแจ้งเพิ่มทุน 2.58 พันล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ขายหุ้นละ 5 บาท พ่วงวอร์แรนท์ฟรี 1 หุ้นเพิ่มทุน:1 วอร์แรนท์

บมจ.บ้านปู แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวานนี้ ( 10มี.ค.) ให้เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2,581,878,550 หุ้น เป็นจำนวน 5,163,757,100 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาท 

โดยแบ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1,290,939,275 หุ้น ใน อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื้อ  5 บาทต่อหุ้น

ส่วนที่เหลืออีก 1,290,939,275 หุ้น ให้รองรับการใช้สิทธิของของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน:1 วอร์แรนท์

ทั้งนี้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)23 มี.ค.59   โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 25 มี.ค.59  ซึ่งจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น   28 มี.ค.59 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น   23 พ.ค.-31 พ.ค.59

หุ้น BANPU เปิดเช้านี้ที่ 18 บาท และล่าสุด 10.04 น. อยู่ที่  17.70 บาท ลดลง 1.20 บาท หรือ 6.35% มูลค่าซื้อขายรวม 273 ล้านบาท

อ่านต่อได้ที่ : BANPU ร่วงกว่า 6% หลังแจ้งเพิ่มทุน 2.5 พันล้านหุุ้น

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง