ฟินโนมีนาย่อยข่าวร้อน (Hot News Digest)

  • ราคาซื้อหุ้นคืนสูงกว่าราคาในกระดานมากจึงเป็นข่าวบวกต่อราคาในระยะสั้น
  • แต่หาก JAS ต้องการจ่ายค่า 4G มีความเป็นไปได้สูงที่จะเพิ่มทุน
  • การซื้อหุ้นคืนแบบนี้เหมือนมีนัยว่าบริษัทอาจไม่ต้องใช้เงินมาก ๆ แล้วรึเปล่า
  • การซื้อหุ้นคืนในราคาสูงกว่ากระดานมาก ๆ อีกนัยหนึ่งก็เป็นการใช้เงินของบริษัทที่ไม่สมเหตุผลเช่นกัน

FINNOMENA รายงาน

 

ข่าวจาก สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 มี.ค. 59 12:51 น. ลิงค์http://pantip.com/topic/34880505

นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับมติคณะกรรมการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน 20% ราคาหุ้นละ 5 บาท มูลค่ารวม 6 พันล้านบาท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณทิ้งใบอนุญาต 4G รายละเอียดดังนี้

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงิน ประมาณ 6,000 ล้านบาท

– จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืน ประมาณ 20% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

– วิธีการในการซื้อหุ้นคืน เสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป

– ราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืน ประมาณ 5.00 บาทต่อหุ้น

– บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายหลังการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปี

– ทั้งนี้ JAS ยังไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหมายเหตุกองบรรณาธิการ

– คาดว่า JAS จะทิ้งใบอนุญาต 4G โดยในงบการเงินล่าสุด JAS มีกระแสเงินสด 7.1 พันล้านบาท ซึ่งหากนำเงินมาซื้อหุ้นคืน เท่ากับว่าจะไม่มีเงินสดเพื่อนำไปลงทุน

– ประเมินเหตุผลที่ JAS ประกาศซื้อหุ้นคืนที่ราคา 5 บาท เพื่อต้องการดันราคาหุ้นให้กลับไปสู่พื้นฐานเดิมของธุรกิจบรอดแบนด์ ที่โบรกเกอร์คาดว่าหากไม่ลงทุน 4G JAS จะมีมูลค่าพื้นฐานที่ราว 5-6 บาท

– ขณะที่ราคาหุ้น JAS ปรับขึ้นต่อเนื่องมาหลายวัน จาก 2.72 บาท เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ขึ้นมาล่าสุดปิดการซื้อขายที่ 3.48 บาท โดยช่วงเช้าขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 3.50 บาท ซึ่งต้องระวังตลาดหลักทรัพย์อาจต้องตรวจสอบอินไซด์

 

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง