ภาพรวมการลงทุนในประเทศจีน

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) นโยบาย zero-covid ซึ่งมีความเข้มงวด เป็นผลให้เกิดการล็อกดาวน์บ่อยครั้ง ทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตชะงักงัน (2) การจัดระเบียบสังคมโดยภาครัฐ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การกำกับดูแลสถาบันกวดวิชา และการกำกับดูแลด้านการผูกขาดโดยบริษัทเทคโนโลยี และ (3) ความกังวลภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางอเบอร์ดีนมองว่าทั้ง 3 ปัจจัยเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายบ้างแล้ว โดย (1) นโยบาย zero-covid เปลี่ยนเป็น dynamic zero-covid ที่มีความยืดหยุ่น และเฉพาะเจาะจงในการควบคุมพื้นที่จำกัดมากขึ้น (2) การจัดระเบียบสังคมมีกฎเกณฑ์ออกมาชัดเจนมากขึ้น และมีเป้าประสงค์เพื่อลดการเหลื่อมล้ำ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมากนัก และ (3) รัฐบาลจีนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการอัดฉีดด้านการคลัง และมาตรการด้านการเงิน อาทิ การลดดอกเบี้ยนโยบาย และการลดการกันเงินสำรอง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าทางอเบอร์ดีนมองว่าตลาดหุ้นจีนยังมีความผันผวน และความไม่แน่นอนสูง แต่เป็นโอกาสของหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็ก ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ฟื้นตัวได้ดี และได้รับประโยชน์จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ที่เน้นไปที่การกระจายตัวของรายได้ การเติบโตของธุรกิจไปสู่รากหญ้า โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด โดยในช่วงที่ผ่านมาดัชนีหุ้นขนาดกลาง และหุ้นขนาดเล็กทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และมีจำนวนบริษัทให้เลือกลงทุนได้มาก ซึ่งน่าจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดี

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talkสรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

โอกาสในการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในจีน

การลงทุนในหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็กมีโอกาสที่จะเฟ้นหาหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้สูง  ส่วนหนึ่งเนื่องจากการตรวจสอบทางด้านการกำกับควบคุมของภาครัฐจะโฟกัสไปที่หุ้นขนาดใหญ่มากกว่า ในขณะที่หุ้นขนาดเล็กจะอยู่ในความสนใจด้านกำกับควบคุมที่น้อยกว่า โดยการลงทุนในกองทุนนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มุ่งคัดเลือกหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อย แต่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลได้ดี ซึ่งหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็กส่วนมากจะเป็นเมกะเทรนด์ (megatrend) ที่คาดว่าจะทวีความสำคัญยิ่งในอนาคต เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจจีน (กว่า 60% ของ GDP มาจากธุรกิจ SMEs) ซึ่งสามารถจ้างงาน และพัฒนานวัตกรรมที่แข็งแกร่งภายใต้แรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

 

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน ABCNEXT

ทางอเบอร์ดีนมองว่าการลงทุนในกองทุน ABCNEXT มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดี เนื่องจาก

(1) เป็นการลงทุนในบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กของจีน ที่มีโอกาสก้าวเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคต

(2) เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่รัฐบาลสนับสนุน

(3) มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นจีนกว่า 30 ปี บริหารจัดการกองทุน โดยได้ผนวกรวมข้อพิจารณาด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่เข้าไปในกระบวนการลงทุนด้วย

(4) สามารถลงทุนได้หลากหลาย โดยเข้าถึงตลาดหุ้นจีน เช่น Shanghai Star Market (ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนใหม่ของบริษัทด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคตของจีน) และ Beijing Stock Exchange (ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนของบริษัท startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) โดยทั้งสองตลาดยังไม่เปิดให้คนต่างชาติรายย่อยทั่วไปลงทุน

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

(5) ลงทุนใน 4 ธีมหลักโดยมีการกระจายตัวให้เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคสินค้าระดับพรีเมี่ยม (Aspiration), สิ่งแวดล้อม (Green), สุขภาพ (Health) และเทคโนโลยี (Technology)

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

1. ธีม Aspiration (น้ำหนัก 5%) น่าจะได้อานิสงส์จากการที่คนจีนมีความมั่งคั่ง และกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มการบริโภคสินค้าและบริการในระดับพรีเมี่ยม (premiumization) เช่น เครื่องสำอาง กระเป๋า และรถยนต์หรู โดยในระหว่างปี 2020-2030 คาดว่าจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้สูงของจีนจะเติบโตประมาณ 70% ซึ่งเป็นการเติบโตที่มากกว่าครัวเรือนสหรัฐฯ และยุโรป

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

 

โดยกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าระดับพรีเมี่ยมในจีนที่เพิ่มขึ้นนั้น ประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัวภายในปี 2030 (จาก 7.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 15.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 25.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น)

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

2. ธีม Technology (น้ำหนัก 20%) โดยจีนเน้นการพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีมากขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศ อาทิ semiconductor และ robotic

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

3. ธีม Health (น้ำหนัก 5%) โดยจากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ของจีน ที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น (rapidly aging population) ซึ่งทำให้กลุ่ม healthcare น่าจะได้รับประโยชน์ อาทิ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มพัฒนาและวิจัยยา

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

4. ธีม Green (น้ำหนัก 4%) โดยจีนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสีเขียว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานลม ซึ่งจีนมีข้อได้เปรียบจากต้นทุนที่ถูกกว่า

 

ตัวอย่างหุ้นที่ ABCNEXT ลงทุน เช่น

บริษัท OPT Machine Vision ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการด้านระบบตรวจจับด้วยภาพสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคุณภาพสูงของจีน โดยมีลูกค้า เช่น APPLE และ CATL (ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สำคัญของจีน)

บริษัท Estun Automation ซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน มีความเชี่ยวชาญใน high-end automation ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง และแก้ปัญหาด้านประชากรสูงอายุของจีน

บริษัท Proya ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องสำอางของจีน มีการสร้าง brand loyalty ที่แข็งแกร่งในกลุ่มคนในวัยเริ่มต้น และในเมืองระดับรองของจีน และใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี

กระบวนการเฟ้นหาหุ้น: ผู้จัดการกองทุน และทีมงานผู้เชี่ยวชาญรวม 14 คน มุ่งเฟ้นหาหุ้นดีมีศักยภาพจากกรอบการลงทุน (investment universe) กว่า 2,000 บริษัท คัดสรรมาลงทุนประมาณ 30-60 บริษัทที่อเบอร์ดีนมองว่าดีที่สุดเท่านั้น  ซึ่งต้องเป็นบริษัทที่มีการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่ดีด้วย โดยจะมีการติดตามผลงานของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด

สรุป LIVE: “เจาะลึก "ABCNEXT" อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่” I สรุป LIVE Market Talk

กองทุน ABCNEXT เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนในหุ้นจีนเลย: ทางอเบอร์ดีนเชื่อว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ดี เพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความผันผวน ควรจัดสรรเงินลงทุนเข้ากองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นจีนอยู่แล้ว: ทางอเบอร์ดีนเห็นว่าควรแบ่งการลงทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งทางอเบอร์ดีนเชื่อว่าจะโตไปกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเติบโตของอุตสาหกรรมยุคใหม่ของจีนได้ดี

ความเสี่ยงของกองทุน

สูง (ระดับความเสี่ยง 6 )

กองทุน ABCNEXT มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 2 ชนิดหน่วยลงทุน คือ ชนิดสะสมมูลค่า ABCNEXT-A และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประหยัดภาษี ชนิดเพื่อการออม ABCNEXT-SSF สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00 – 17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  หรือสามารถติดต่อได้ที่ผู้สนับสนุนการขาย หรือผู้ดูแลบัญชีของท่าน
Line : @abrdn_th หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : 02-352-3388 หรือ Email: client.services.th@abrdn.com

คำเตือน

  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
  • กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ