FINNOMENA ประกาศจัดซื้อวัคซีน Moderna ให้กับพนักงานทุกคน

FINNOMENA (ฟินโนมีนา) แพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำ ประกาศจัดซื้อวัคซีน  โมเดอร์นา (Moderna) วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่อย่าง mRNA  ที่มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ให้กับพนักงานทุกคน

เพราะจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 ระลอก3 ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้เราห่วงใยสุขภาพและให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลและป้องกันพนักงานอย่างเต็มที่

นายเจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA Group จึงประกาศจัดซื้อวัคซีน Moderna ให้กับพนักงานทุกคนและหากพนักงานคนไหนไม่ประสงค์จะรับวัคซีนเพราะฉีดครบโดสแล้วยังสามารถส่งต่อวัคซีนของตัวเองให้กับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวได้ด้วย

เพื่อสร้างความปลอดภัยและร่วมสนับสนุนภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในประเทศเกิดขึ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้การจัดซื้อวัคซีน เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ทางบริษัทตั้งใจมอบให้พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร “FINNOMENA Good to great”  ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เพื่อยกระดับความสุขในการทำงานของพนักงาน FINNOMENA ทุกคนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ