หุ้นกู้ออกใหม่ 11 บริษัท จองซื้อเดือนมิถุนายน 2567 ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%

โอกาสทองสำหรับนักลงทุน! เตรียมพบกับหุ้นกู้ออกใหม่จาก 11 บริษัทชั้นนำ ชูดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.25% เปิดจองให้จองซื้อในเดือนมิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น มีหุ้นกู้ของบริษัทไหนบ้าง? มาดูกัน

หุ้นกู้ออกใหม่ 11 บริษัท จองซื้อเดือนมิถุนายน 2567 ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%

BJC : บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

อายุหุ้นกู้: [ชุดที่ 2] 3 ปี 9 เดือน / [ชุดที่ 3] 5 ปี / [ชุดที่ 4] 7 ปี / [ชุดที่ 5] 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย: [ชุดที่ 2] 3.23% / [ชุดที่ 3] 3.62% / [ชุดที่ 4] 3.79% / [ชุดที่ 5] 4.06% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้ง 5 ชุด)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 31 พ.ค. และ 4-5 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: A

Rating หุ้นกู้: A

DTP : บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด

ธุรกิจ: ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการขยายฐานการลงทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศอังกฤษจำนวน 17 แห่ง และบริษัทยังมีการบริหารโรงแรมภายใต้เครือโรงแรมสากลต่าง ๆ ได้แก่ Hilton IHG, Marriott, U Khao Yai และ Waldorf Astoria

อายุหุ้นกู้: [ชุดที่ 1] 2 ปี 3 เดือน / [ชุดที่ 2] 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย: [ชุดที่ 1] 6.80% / [ชุดที่ 2] 7.10% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้ง 2 ชุด)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 31 พ.ค. 2567 และ 4-5 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: Non-rate

Rating หุ้นกู้: Non-rate

RICHY : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพ การออกแบบโครงการที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์และความต้องการใหม่ ๆ การก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและการส่งมอบที่อยู่ที่มีคุณภาพสูงพร้อมการบริการหลังการขายที่อบอุ่น

อายุหุ้นกู้: 1 ปี 9 เดือน

อัตราดอกเบี้ย: 7.10% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 10-12 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: Non-rate

Rating หุ้นกู้: Non-rate

SCAP : บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ให้บริการด้านสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสินเชื่อเช่าซื้อครบวงจร สำหรับลูกค้ารายย่อยทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

อายุหุ้นกู้: [ชุดที่ 1] 2 ปี / [ชุดที่ 2] 3 ปี / [ชุดที่ 3] 4 ปี

อัตราดอกเบี้ย: [ชุดที่ 1] 4.50% / [ชุดที่ 2] 4.90% / [ชุดที่ 3] 5.05%  (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้ง 3 ชุด)

เสนอขาย: นักลงทุนทั่วไป (PO)

เปิดจองซื้อ: 10-12 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: BBB+

Rating หุ้นกู้: BBB+

KCCAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย

อายุหุ้นกู้: 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย: 6.25% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 13-14 มิ.ย. และ 17 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: Non-rate

Rating หุ้นกู้: Non-rate

SCBX : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี 12 บริษัทภายใต้กลุ่มฯ ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร (Banking Business) ธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Consumer and Digital Finance Business) ธุรกิจแพลตฟอร์มและเทคโนโลยี (Platform and Technology Business) รวมถึง Climate Technology

อายุหุ้นกู้: 4 ปี

อัตราดอกเบี้ย: 3.10-3.20% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนทั่วโลก (PO)

เปิดจองซื้อ: 14-20 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: AA+

Rating หุ้นกู้: AA+

ORN : บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์เพื่อขายในประเทศไทย (ปัจจุบันโครงการทั้งหมดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่) โดยแบ่งเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์

อายุหุ้นกู้: 2 ปี 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย: 7.00-7.25% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 17-19 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: Non-rate

Rating หุ้นกู้: Non-rate

SQ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านเหมืองอย่างครบวงจรเป็นหลัก อาทิ การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น

อายุหุ้นกู้: 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย: 5.25% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 17-19 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: BBB-

Rating หุ้นกู้: Non-rate

TURBO : บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ให้บริการทางการเงินกับลูกค้าในชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขากว่า 1050 สาขา ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถแทรกเตอร์ สินเชื่อโฉนดที่ดินและห้องชุด นอกจากนี้ยังให้บริการ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยผ่านบริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

อายุหุ้นกู้: [ชุดที่ 1] 1 ปี 11 เดือน 22 วัน / [ชุดที่ 2] 2 ปี 11 เดือน 21 วัน

อัตราดอกเบี้ย: [ชุดที่ 1] 5.40% / [ชุดที่ 2] 5.80% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้ง 2 ชุด)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 18-20 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: BBB-

Rating หุ้นกู้: Non-rate

TTB : ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อายุหุ้นกู้: 10 ปี 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย: 3.40-3.60% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 21-28 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: AA+

Rating หุ้นกู้: A

HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ: ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 30 ปี ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน และไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน รวมถึงตัวแทนนายหน้าประกันภัย ปัจจุบันมีมากกว่า 980 สาขาทั่วทุกภูมิภาค

อายุหุ้นกู้: [ชุดที่ 1] 1 ปี 6 เดือน / [ชุดที่ 2] 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย: [ชุดที่ 1] 5.25% / [ชุดที่ 2] 5.50% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

เสนอขาย: นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) และนักลงทุนสถาบัน (II)

เปิดจองซื้อ: 23 – 24 และ 27 มิ.ย. 2567

Rating องค์กร: BBB

Rating หุ้นกู้: Non-rate

นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นผ่านกลุ่ม Finnomena ได้แล้ววันนี้! หากสนใจสามารถติดต่อที่ปรึกษาของท่าน หรือถ้ายังไม่มีที่ปรึกษาสามารถกรอกลิงก์เพื่อรับบริการ https://www.finnomena.com/exclusive/


“ชมรมหุ้นกู้” รายการที่จะพาผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยถึงข่าวในวงการหุ้นกู้ หุ้นกู้ออกใหม่ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ พร้อมคลีนิกหุ้นกู้ ให้นักลงทุนได้สอบถามความเห็นที่เป็นกลางตามหลักสากล และวิธีลงทุนในหุ้นกู้ได้อย่างถูกต้อง!

🔔 พบกันทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ที่ Facebook และ Youtube ของ Finnomena