FINNOMENA PORT by Finnomena ตั้งใจจะมีผลิตภัณฑ์แนะนำพอร์ตการลงทุนส่งมอบให้นักลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้ชีวิตของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงอายุ (ดูรูปประกอบด้านล่าง) ซึ่งถ้าเราแนวคิดนี้มาแนะนำ คำแนะนำของเราก็จะเป็นให้นักลงทุนลงทุนใน GAR แล้วต่อด้วย GIF

หลักคิดสำคัญของคำแนะนำนี้คือ ในช่วงชีวิตที่นักลงทุนทำงานมาได้สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง และพอจะมีเงินเหลือเก็บหลักล้านต้นๆ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นเงินส่วนที่วางแผนไว้ใช้ตอนเกษียณ (ไม่รวมส่วนที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและRMF) เราจึงแนะนำให้ลงทุนด้วย GAR ก่อน ด้วยความเชื่อว่าขณะที่นักลงทุนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อหาเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ ก็ไม่ควรละเลยนำเงินของท่านไปลงทุนส่งเงินไปทำงานอย่างแข็งขันให้ท่านมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นด้วยวิธีการลงทุนแบบมุ่งมั่นปกป้องเงินต้นและเพิ่มมูลค่าแบบทบต้น เพื่อเป็นอีกแรงสมทบสำคัญในการสร้างเงินทุนก้อนใหญ่ เพื่อเวลาเกษียณท่านก็จะมีฐานเงินก้อนใหญ่ขึ้น เมื่อบวกกับเงินเก็บที่ท่านหาได้จากการทำงานในช่วงสุดท้ายและเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านก็อาจจะมีเงินก้อนเพื่อเตรียมตัวเกษียณในระดับ 5-10 ล้านบาททีเดียว ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเวลาที่การลงทุนแผน GIF จะช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนแบบมุ่งเน้นรักษาเงินต้นและหากำไรส่วนเพิ่มมาจ่ายเป็นกระแสเงินสดรายเดือน เพื่อให้ท่านเกษียณแบบมีเงินใช้ทุกเดือนโดยให้เงินที่ท่านหามาตลอดชีวิตทำงานเลี้ยงท่านแบบไม่ต้องมาคอยพะวงว่าเงินเก็บที่หามาจะไม่พอใช้จ่ายรายเดือนก่อนสิ้นอายุขัย

FINNOMENA PORT GAR ทำอะไร…

GAR เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้มุมมองต่อสถานการณ์ตลาดปัจจุบันเป็นที่ตั้ง นั่นหมายความว่าพอร์ตการลงทุนจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เช่นต้องมีหุ้นไทยไม่เกิน 65%ของพอร์ตการลงทุน โดยในบางช่วงเวลาถ้าเราเห็นว่าหุ้นประเทศไหนมีแนวโน้มอยู่ไหนขาขึ้นและพื้นฐานการเติบโตดี เราอาจจะแนะนำให้ลงทุนในหุ้นประเทศนั้นเพิ่มจนทำให้สัดส่วนหุ้นของทั้งพอร์ต GAR ไปอยู่ที่ 75% เลยก็สามารถเกิดขึ้นได้… ในทางกลับกัน..กรณีที่เราเห็นว่าอาจจะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อตลาด เราอาจจะแนะนำให้นักลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น 100% เพื่อความปลอดภัยก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองและสถานการณ์การลงทุนในขณะนั้น

แล้ว FINNOMENA PORT GIF ทำอะไร…

GIF เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนโดยตั้งเป้าทำเงินไปลงทุนแบบเต็มจำนวน (fully invest) เพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มบนสินทรัพย์ที่สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดย GIF ใช้แนวทางลงทุนแบบระมัดระวังโดยเลือกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากพอและกองทุนที่เลือกก็ต้องมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดี ประกอบกับประวัติการปันผลต้องสม่ำเสมอและสามารถยืนระยะการจ่ายได้ในตลาดจะไม่ดีเพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าเงินก้อนสุดท้ายที่ท่านนำมาลงทุนสามารถทำงานหาดอกผลมาจ่ายปันผลเลี้ยงดูท่านได้อย่างสม่ำเสมอ

สุดท้าย… เราเข้าใจดีว่าเงินลงทุนที่ท่านไว้ใจนำมาให้เราบริหารจัดพอร์ตการลงทุนนั้นเป็นเงินที่แลกมาจากหงาดเหงื่อและความเหนื่อยยาก ทีมวิเคราะห์การลงทุนของเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อศึกษาหาข้อมูลและติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดจนมาเป็นคำแนะนำให้ลูกค้าลงทุนและปรับพอร์ตซื้อ/ขายกองทุนต่างๆ โดยยึดแนวทางแบบระมัดระวังเพื่อปกป้องเงินต้นในขณะเดียวกันกับการคงลงทุนเต็มจำนวน (fully invest) เพื่อแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตลาดต่างๆทั่วโลก

รีวิวผลตอบแทนครึ่งปี (มิ.ย. 60) ของ GAR คลิกเพื่ออ่าน
https://www.finnomena.com/fundtalk/review-nter-gar-first-half-year/

รีวิวผลตอบแทนครึ่งปี (มิ.ย. 60) ของ GIF คลิกเพื่ออ่าน
https://www.finnomena.com/mr-messenger/nter-gif-half-year-review/


.

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ