แจ้งเตือน
รวมพลคนอยากลงทุน

โปรโมชั่นพิเศษ

รวมพลคนอยากลงทุน ชวนคนไทยลงทุนเพิ่ม สัมผัสประสบการณ์การลงทุนผ่านกองทุนรวม เพียงเปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #FUND200 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 200 บาท) เฉพาะ 4,000 คนแรกเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการลงทุนแรก

สร้างแผนลงทุนที่ 1 ยกเว้นแผน DIY แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ 1st Million, Goal, GAR, GIF, GCP,  TOP5, Best-in-class, Immunity, Plus, GURUPORT

ขั้นตอนที่ 2 เปิดบัญชีลงทุน

เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #FUND200 ในช่อง Referral Code  จากนั้นทำรายตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่  ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #FUND200 ไม่ต้องเว้นวรรค)

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผน DIY

สร้างแผนลงทุน DIY เพิ่มเป็นแผนที่ 2 เพื่อรับของราววัลขวัญถุง ก่อนวันที่  25 ก.ย. 62 

ขั้นตอนที่ 4 รับรางวัล

รับของรางวัลขวัญถุงตามเงื่อนไขที่กำหนด (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 200 บาท)

*ผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เรียบร้อย

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 200 บาท

เพียงใส่รหัส #FUND200 ใน Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 31 ส.ค. - 25 ก.ย. 62

สร้างแผนการลงทุนและเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับทาง FINNOMENA ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 200 บาท) ในแผน DIY จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 4,000 คนแรกเท่านั้น ติดตามผลประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 27 ก.ย. 62 นี้

ขั้นตอนการใส่รหัส #FUND200

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผนลงทุนที่ 1 และเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 25 ก.ย. 62)
 • แผนการลงทุนที่ 1 ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ 1st Million, Goal, GAR, GIF , GCP,  TOP5, Best-in-class, Immunity, Plus, GURUPORT
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัส #FUND200 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #FUND200 ไม่ต้องเว้นวรรค)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผน DIY เพิ่มอีก 1 แผน (โดยต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย ก่อนวันที่ 25 ก.ย. 62)
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผน DIY ของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 11 ต.ค.  62 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 27 กันยายน 2562
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลเฉพาะ 4,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัล ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด