เพื่อน ๆ น่าจะพอได้ยินมาตรการลดหย่อนภาษีจากภาครัฐ ในโครงการที่มีชื่อว่า “ช้อปดีมีคืน” กันบ้างแล้ว เริ่มต้นกันไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าน่าจะยังมีเพื่อนๆ หลายๆ คนที่ไม่แน่ใจรายละเอียดของโครงการ สรุปต้องซื้ออะไร ลดหย่อนได้เท่าไหร่ ต้องขอหลักฐานเป็นอะไร ต้องลงทะเบียนที่ไหนก่อนมั้ย แล้วเมื่อเทียบกับ “คนละครึ่ง” อีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ แบบไหนเหมาะกับเรามากกว่ากัน? หายห่วงได้เลย เพราะเราจะมาเล่าโครงการนี้แบบสรุปเน้น ๆ ให้ฟัง แบบที่จบคลิปนี้ปุ๊บ เคลียร์ทุกประเด็นปั๊บแน่นอน!

สรุปมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”: ลดหย่อนภาษีตามจริง สูงสุด 30,000 บาท! เริ่ม 23 ต.ค. นี้

จุดประสงค์ของช้อปดีมีคืน: 

 • กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
 • ต้องการกระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT
 • ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน

รายละเอียดของช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการที่เมื่อซื้อแล้วสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามโครงการนี้จะได้แก่ 1. สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จด VAT 2. สินค้า OTOP และ 3. หนังสือ
 • สำหรับสินค้ากลุ่มแรก (สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จด VAT) ต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วย ส่วนวิธีการที่จะทำให้รู้ว่าร้านค้าไหนจด VAT หรือไม่จด VAT ง่าย ๆ เลยเพียงแค่ถามค่ะว่าร้านสามารถออกใบกำกับภาษีให้เราได้หรือไม่
 • ส่วนสินค้ากลุ่มที่ 2 (สินค้า OTOP) และ 3 (หนังสือ) สามารถซื้อแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึงแม้ร้านค้าจะไม่ได้จด VAT แต่ต้องขอใบเสร็จที่มีการลงรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา ชื่อสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ราคาสินค้า และวันที่ของใบเสร็จก็ต้องลงเป็นวันที่ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2563
 • ผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563
 • ระยะเวลาโครงการ: 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • หากใช้สิทธิ์ในโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ของอีก 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ นั่นคือ 1) โครงการคนละครึ่ง และ 2) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินค้า/บริการที่ไม่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน:

 • สุรา เบียร์ และไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์ & นิตยสาร
 • บริการหนังสือพิมพ์ & นิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการจัดนำเที่ยว
 • ที่พักในโรงแรม

รายละเอียดโครงการคนละครึ่ง

 • เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินครึ่งนึงสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ วันละไม่เกิน 150 บาท และรวมกันตลอดโครงการไม่เกิน 3,000 บาท 
 • ต้องเป็นการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เหมือนกันกับโครงการช้อปดีมีคืน
 • ดังนั้นใครที่เลือกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืนได้อีก นั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
 • ใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ก่อน
 • รัฐบาลจะจำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิเพียง 10 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเต็มจำนวนไปเรียบร้อยแล้ว
 • แต่ ณ วันที่ 11 .ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิอีกครั้งแล้ว โดยเป็นการเอาสิทธิ์ที่ถูกยกเลิกจากคนที่กดรับสิทธิไปแล้วแต่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน มาให้ลงทะเบียนกันใหม่

“วางแผนภาษีเบื้องต้นก่อน” เพื่อจะได้รู้ว่าควรร่วมโครงการไหน

 • ควรประมาณการเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้นั้น ๆ หักค่าลดหย่อนที่มีอยู่แล้ว เหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าไหร่ ให้ลองคำนวณต่อว่าอัตราภาษีตามขั้นบันไดของเราตกอยู่ที่ขั้นไหน
 • ถ้าตกอยู่ที่ขั้นตั้งแต่ 10% เป็นต้นไปก็แนะนำให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน เพราะเราจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการประหยัดค่าภาษีลงมากกว่า 3,000 บาท 
 • แต่ถ้าเงินได้สุทธิของเราตกอยู่ที่ขั้นน้อยว่า 10% ลงมา แนะนำให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ก็จะทำให้มีโอกาสได้รับประโยชน์ในรูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันลงสูงสุด 3,000 บาท
 • หรือถ้าให้สังเกตง่าย ๆ ก็คือมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้ทั้งปีประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป โดยที่ไม่มีสิทธิลดหย่อนภาษีอื่น ๆ นอกจากค่าลดหย่อนส่วนตัวและประกันสังคมอาจพิจารณาเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน
 • ส่วนมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้ทั้งปีน้อยกว่า 500,000 บาทลงมา อาจพิจารณาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

สุดท้ายแล้ว FINNOMENA เปิดให้ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF-RMF ได้แล้วนะ

แหล่งอ้างอิง:

https://www.thairath.co.th/news/business/1950850
https://news.thaipbs.or.th/content/297292
https://marketeeronline.co/archives/192850
https://www.finnomena.com/taspong/shop-dee/ 
https://www.finnomena.com/mr-messenger/econ-stimulation-thailand/ 
https://www.dailynews.co.th/politics/804285 
https://www.thebangkokinsight.com/467791/ 
https://money.kapook.com/view233015.html 
https://www.moneyguru.co.th/lifestyle/articles/ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ