แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเปิดบัญชีลดหย่อนภาษี

ลูกค้า FINNOMENA สามารถซื้อกองภาษีได้แล้ว 21 บลจ. 

คุ้มจุใจเปิดบัญชีกองทุนภาษี ครั้งแรก รับฟรี! KCASH เงินขวัญถุง  100 บาท

วิธีเปิดบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษีกับ FINNOMENA

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดการเปิดบัญชี Tax saving fund เพิ่มเติม

รับหน่วยลงทุน KCASH มูลค่า 100 บาท เพียงกดรับสิทธิ์ และเปิดบัญชีลดหย่อนภาษีครั้งแรกกับ FINNOMENA

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

ขั้นตอนการเปิดบัญชี "ลดหย่อนภาษี" ผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

2. เปิด “บัญชีกองทุนรวม” ผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA

3. รออนุมัติบัญชีกองทุนรวม

4. สามารถเพิ่ม “บัญชี Tax Saving”

หลังเปิด “บัญชีกองทุนรวม” สำเร็จ สามารถเพิ่ม บัญชี Tax Saving ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดการเปิดบัญชี Tax saving fund เพิ่มเติม

รับสิทธิ์โปรโมชั่นที่นี่

ทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รับสิทธิ์โปรโมชั่น"

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย
จากนั้นทำการเปิดบัญชี และผูกบัญชีธนาคารอัตโนมัติให้เสร็จเรียบร้อย พร้อมเปิดบัญชีกองภาษี เพียงแค่นี้ ก็รอรับ KCASH 100 บาท ได้เลย !

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องทำการเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับ FINNOMENA มาก่อน และทำการเปิดบัญชีลงทุนกองภาษี (Tax Saving) กับ FINNOMENA
 • บัญชีกองภาษีหมายถึง บัญชี Tax Saving สำหรับซื้อกองทุน SSF,RMF โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีกองภาษีได้ผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA และเลือก เพิ่มบัญชี Tax Saving
 • การเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม รวมถึงการทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อยทั้งบัญชีปกติ และบัญชีกองภาษี ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น)
 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล คือผู้ที่เปิดบัญชีกองภาษี เป็นครั้งแรก และได้รับการยืนยันเลขที่หน่วยลงทุนจาก FINNOMENA สำหรับบัญชีกองภาษี ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2565
 • ในกรณีที่ได้เปิดบัญชีกองภาษี และได้รับเลขที่หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 7 ก.ค. 2565 จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชันนี้
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/tax-super-คุ้ม/  เท่านั้น
 • หากลูกค้าไม่กดรับสิทธิ์ในหน้าเว็ปไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/tax-super-คุ้ม/ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับของรางวัลในส่วนนี้
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีกองภาษีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์”
 • ผู้รับสิทธิ์จะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน KCASH จำนวนเงิน 100 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน KCASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน KCASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/kcash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน KCASH ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้
 • ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชีกองทุนรวมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ และ เพิ่มบัญชี Tax Saving เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่  7 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2565 หน่วยลงทุน KCASH จำนวนเงิน 100 บาท ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่ เปิดบัญชี Tax Saving เสร็จสมบูรณ์
 • ตัวอย่างตามเงื่อนไข เช่น หากท่านทำการกดรับสิทธิ์ เปิดบัญชีและทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์วันที่ 1 พ.ย. 65  ท่านจะได้รับ  หน่วยลงทุน KCASH จำนวนเงิน 100 บาท ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565
 • บริษัทแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทราบข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน KCASH ผ่านทางแอปพลิเคชัน FINNOMENA
 • ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลรางวัลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วม รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-026-5100