LTF-Best

สำหรับท่านที่ยุ่งทั้งวัน และทั้งปี ไม่มีเวลาตัดสินใจ พิจารณาเลือกลงทุนกอง LTF ไปสาขาธนาคารก็เกรงว่าจะโดนเชื้อเชิญแกมบังคับ เลือกซื้อมาได้ไม่ถูกใจอีก

FINNOMENA ขอนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับ

Top 10 LTF

 

กองทุน LTF แนะนำให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังยาวสักนิดเพราะ นโยบายการลงทุนเน้นที่สร้างผลตอบแทนแบบ ยาวๆครับ

ผลตอบแทนย้อนหลังเป็นเพียงส่วนหนึ่งสำหรับประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนนะ หากมีเวลาสักนิด อ่านนโยบานการลงทุนของกองทุนในหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม ในเรื่องของ ค่าธรรมเนียม หรือ ขอบเขตการเลือกลงทุนของผู้จัดการกองทุนประกอบด้วย

และก็ประโยคเด็ด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาเงื่อนไขก่อนการลงทุนทุกครั้ง / ผลตอบแทนย้อนหลังไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนคาดการณ์ในอนาคต…

ขอให้โชคดี ครับ