3 ไพ่เด็ด Goals Navigator ที่จะช่วยให้แผนการลงทุนของคุณแกร่งมากยิ่งขึ้น !

ชีวิตการลงทุนที่ไม่ได้เป็นดั่งใจ หลายครั้งที่มองเป้าหมายกลับห่างไกลขึ้นทุก ๆ วัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เพียงเพราะเจอแต่ปัญหาที่แก้ไม่หายสักที ทั้งเรื่องจัดสรรเงินไม่ถูกกับหลาย ๆ เป้าหมายที่ตั้งไว้ เรื่องการปรับแผนการลงทุนยังไงให้เหมาะกับสภาวะตลาด และการมองไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของเงิน เปรียบได้กับการมองเห็นเฉพาะต้นไม้แต่มองไม่เห็นป่า

เมื่อการลงทุนเป็นเรื่องยาก ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรม Goals Navigator ตัวช่วยที่ทำให้แผนการลงทุนของคุณถึงเป้าหมาย และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าให้เปรียบ Goals Navigator เป็นเสมือนไพ่ที่อยู่บนมือ ถือว่าเป็นไพ่เด็ดมีความสามารถ และช่วยให้ทุกเป้าหมายสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์

Goals Navigator คืออะไร ?

นวัตกรรมระดับโลกที่ช่วยออกแบบทุกความสำเร็จในทุกช่วงชีวิต ช่วยวางแผนการลงทุนในทุกช่วงเวลา รองรับทุกสถานการณ์ โดยทาง FINNOMENA และ FRANKLIN TEMPLETON ได้ร่วมมือกันและพัฒนาแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลา มีการคำนวณแผนการลงทุนที่ดีที่สุดและคำนวณปรับเปลี่ยนโมเดลพอร์ตให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะตลาด เพื่อให้นักลงทุนถึงเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งใจไว้ 

ไพ่ใบแรก Multi-Goal, Multi-Priority

3 ไพ่เด็ด Goals Navigator ที่จะช่วยให้แผนการลงทุนของคุณแกร่งมากยิ่งขึ้น !

มีหน้าที่ลงทุนแยกตามเป้าหมาย และจัดสรรเงินลงทุนตามความสำคัญ หากอยู่ในสถาณการณ์ที่มีเป้าหมายเยอะจนไม่รู้ว่าควรแบ่งเงินลงทุนอย่างไรดี

เนื่องจากในชีวิตของคนเราคงไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียว ไม่ว่าจะเป็น การเก็บเงินเกษียณ เก็บเงินศึกษาให้ลูก เก็บเงินซื้อบ้าน เก็บเงินซื้อรถ หรือเก็บเงินเพื่อเที่ยว โดย Goals Navigator จะแบ่งประเภทของเป้าหมายออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ Need, Want, Wish และ Dream และจัดสรรเงินลงทุนตามลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครบจบในที่เดียว พร้อมทั้งคาดการณ์ผลตอบแทนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ไพ่ใบที่สอง Success-Driven Investment

3 ไพ่เด็ด Goals Navigator ที่จะช่วยให้แผนการลงทุนของคุณแกร่งมากยิ่งขึ้น !

มีหน้าที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการลงทุน มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ย หากอยู่ในสถาณการณ์ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าความสำเร็จของการลงทุนคืออะไร

นี่คือการให้ความสำคัญในการลงทุนที่มีโอกาสสูงสุดในการบรรลุเป้าหมาย มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ผันผวนตามสภาวะตลาด ระบบคำนวณและแนะนำการจัดสรรเงินลงทุน ระยะเวลาลงทุน และแผนการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ด้วยมุมมองการลงทุนระดับโลก

ไพ่ใบที่สาม Lifetime Planning Tool

3 ไพ่เด็ด Goals Navigator ที่จะช่วยให้แผนการลงทุนของคุณแกร่งมากยิ่งขึ้น !
มีหน้าที่ดูแลวางแผนการลงทุนในทุกช่วงเวลา รองรับทุกสถานการณ์ หากอยู่ในสถาณการณ์ไม่มีเวลามาคอยนั่งปรับพอร์ต ตามสถานการณ์ตลาด

Goals Navigator จะช่วยตรวจสอบแต่ละเป้าหมายว่าเข้าใกล้ถึงความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ทางการเงิน ไลฟสไตล์ และเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

ไพ่ใบเสริม FINNOMENA Investment Team และ ผู้แนะนำการลงทุน

หากคุณยังรู้สึกว่าขาดตัวช่วยที่คอยชี้แนะเรื่องการลงทุน ขาดข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีที่ช่วยในการวิเคราะห์ รวมถึงไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร FINNOMENA Investment Team จะช่วยบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุน ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ รวมถึงเสนอมุมมองการลงทุน ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี เพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกการเปลี่ยนแปลง

พร้อมกันนี้ คุณจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผ่านการอบรมเพื่อแนะนำการใช้งาน Goals Navigator

 

Goals Navigator นวัตกรรมวางแผนลงทุนระดับโลกด้วยความร่วมมือกับ FRANKLIN TEMPLETON ออกแบบทุกความสำเร็จ เพื่อทุกเป้าหมายในชีวิตสำหรับคุณ


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://finno.me/gnavi-web


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำควรเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ