สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (25 ก.ย. - 1 ต.ค. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (25 ก.ย. – 1 ต.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (25 ก.ย. - 1 ต.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

1.KWI USBANK-A – กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +9.13%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +38.18%

2.UOBSC – กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +7.74 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +49.32%

3.KT-ENERGY – กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +7.57 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +47.84%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: KWI USBANK-A, UOBSC, KT-ENERGY, TISCOOIL, TOIL6, WE-TENERGY, TUSOIL, TUSMS, SCBCOMP, ABCG

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (25 ก.ย. – 1 ต.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (25 ก.ย. - 1 ต.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -3.10%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +7.97%

2. K-CASH : กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +0.01%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +0.18%

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -2.04%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +11.36%

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, K-CASH, TMBGQG, K-VIETNAM, K-CHANGE-A(A), KFGG-APRINCIPAL VNEQ-A, TMBAGLF, B-INNOTECH, TMBCOF

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ