สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (11 - 17 ก.ย. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 11 – 17 ก.ย. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (11 – 17 ก.ย. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (11 - 17 ก.ย. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564)

1.KT-mai – กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +5.27%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +29.48%

2.TLMSEQ – กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.70 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +48.09%

3.TMBOIL – กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.53 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +68.98%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: KT-mai, TLMSEQ, TMBOIL, K-OIL, KT-OIL, KF-OIL, SCBOIL, I-OIL, I-10, TLDIVEQ-D

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (11 – 17 ก.ย. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (11 - 17 ก.ย. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -3.05%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +13.05%

2.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -0.30%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +15.84%

3. KFGG-A : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -2.86%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -1.41% (เริ่มนับ NAV วันที่ 2 ก.ย. 2564)

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, TMBGQG, KFGG-AK-VIETNAM, PRINCIPAL VNEQ-A, K-CHANGE-A(A), TMBCOF, K-CHINA-A(A), B-INNOTECHTMBAGLF

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ