สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (21-27 ส.ค. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 21-27 ส.ค. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (21-27 ส.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (21-27 ส.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)

1.TCHTECH-A – กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +9.11 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -13.84%

2.SCBBANKINGE – กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +9.05 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +4.41%

3.SCBBANKINGA – กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +9.04 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +3.93%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติมTCHTECH-A, SCBBANKINGE, SCBBANKINGA, SCBBANKING, K-BANKING, SCBBANKINGP, EBANK, SCBCTECHE, SCBCTECHA, LHCYBER-D

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (21-27 ส.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (21-27 ส.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +2.14%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +13.92%

2.K-VIETNAM : กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -6.18%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +35.57%

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +1.93%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +15.77%

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, K-VIETNAM, TMBGQG, PRINCIPAL VNEQ-A, K-CHANGE-A(A), TMBCOF, K-CHINA-A(A), B-INNOTECH, TMBAGLF, K-USA-A(A)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ