ตีแผ่เงินสำรองของ Tether ผู้สร้างเหรียญ USDT เป็นอย่างไร?

หลังจากเกิดเหตุการณ์การล้มของ UST เหรียญ Stablecoin จาก Terra ทำให้ผู้ที่ถือครองเหรียญ Stablecoin ตัวอื่น ๆ เริ่มเกิดความกังวล สังเกตได้จากการหลุด Peg ของเหรียญ USDT ซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในกลุ่ม Stablecoin เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2022

อย่างไรก็ตาม เหรียญ UST และ USDT เป็นเหรียญ Stablecoin คนละประเภทกัน ทำให้การหลุด Peg ของ USDT เกิดขึ้นเพียงไม่นาน และกลับมาตรึงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ดังเดิม

เหรียญ USDT ของ Tether คืออะไร?

เหรียญ USDT เป็นเหรียญ Stablecoin ที่สร้างขึ้นโดย Tether และมีการตรึงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตราส่วน 1:1 กล่าวคือ 1 USDT มีมูลค่าเท่ากับ 1 USD ซึ่งได้รับการสำรองอย่างเต็มจำนวนจากเงินสำรองของ Tether

นอกจากเหรียญ USDT ที่ตรึงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว Tether ยังได้ออกเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงมูลค่ากับสกุลเงินอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ EURT ตรึงมูลค่ากับค่าเงินยูโร, CNHT ตรึงมูลค่ากับค่าเงินหยวน, MXNT ตรึงมูลค่ากับค่าเงินเปโซเม็กซิโก

โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Tether มีการรองรับบนหลาย Blockchain ด้วยกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น Ethereum Blockchain, Polygon Blockchain, Solana Blockchain, Avalanche Blockchain เป็นต้น

ตีแผ่เงินสำรองของ Tether ผู้สร้างเหรียญ USDT เป็นอย่างไร?

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ของ Tether ข้อมูลอ้างอิง​ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2022

รายละเอียดการประกาศรายงานการสำรองของ Tether

ด้วยความที่เหรียญ Stablecoin แต่ละเหรียญของ Tether มีความเชื่อมโยงกับเงินสำรองโดยตรง Tether จึงได้มีการให้บริษัทตรวจสอบบัญชี Moore Cayman เข้ามาตรวจสอบในทุก ๆ ไตรมาส และจะมีการประกาศรายงานการสำรองดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ Tether เพื่อทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในเรื่องความโปร่งใสและมีการสำรองอย่างครบถ้วน

ตีแผ่เงินสำรองของ Tether ผู้สร้างเหรียญ USDT เป็นอย่างไร?

ภาพแสดงรายงานเงินสำรองของ Tether

สัดส่วนเงินสำรองของ Tether เป็นอย่างไร

อ้างอิงจากรายงานการสำรองของ Tether ไตรมาส 1 ปี 2022  พบว่า Tether มีเงินสำรองอยู่ทั้งสิ้น 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตลาด (Market Cap) ของเหรียญ USDT ในขณะนั้น

โดยสัดส่วนเงินสำรองของ Tether ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดเงินสดและสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด รวมไปถึงเงินฝากระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะสั้น คิดเป็น 85.64% เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนทั้งหมด และหากเข้าไปดูในรายละเอียดของ 3 อันดับแรก ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ 55.53%, ตราสารหนี้ระยะสั้นและบัตรเงินฝาก 28.47%, กองทุนรวมตลาดเงิน 9.63%

ตีแผ่เงินสำรองของ Tether ผู้สร้างเหรียญ USDT เป็นอย่างไร?

ภาพแสดงสัดส่วนเงินสำรองของ Tether ในไตรมาส 1 ปี 2022

โดยในรายงานการตรวจบัญชีของ Tether ในไตรมาส 1 ปี 2022 มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ลดการถือครองตราสารหนี้ระยะสั้นและบัตรเงินฝากลง 17% จาก 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะลดลงอีก 20% ในการรายงานการตรวจสอบบัญชีไตรมาส 2 ปี 2022 ในขณะที่สัดส่วนการสำรองในตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13% จาก 3.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ยิ่งไปกว่านั้น ค่าเฉลี่ยของตราสารหนี้ระยะสั้นและบัตรเงินฝากที่ถือครองมีอัตราที่ดีขึ้น จาก A-2 ปรับขึ้นไปสู่ A-1 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือครองในไตรมาส 4 ปี 2021 พบว่า ลดการถือครองในกลุ่ม A-2 และเพิ่มการถือครองในกลุ่ม A-1+ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปดูตามเกณฑ์ของบริษัทจัดอันดับเครดิตแล้ว ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ หรือ Investment Grade ทั้งสิ้น

ตีแผ่เงินสำรองของ Tether ผู้สร้างเหรียญ USDT เป็นอย่างไร?

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินสำรองของ Tether ในส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นและบัตรเงินฝาก

นอกจากนั้น คุณ Paolo Ardoino ตำแหน่ง CTO ของ Tether กล่าวว่า “Tether ได้ผ่านเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็น Black Swan รวมถึงสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของ Tether”

กล่าวโดยสรุป เหรียญ USDT ของ Tether เป็นเหรียญ Stablecoin ที่มีการตรึงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะมีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบบัญชีในทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านได้บนเว็บไซต์ของ Tether

Zipmex


คำเตือน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้