(เงินล้าน) 2 ปัจจัยหลัก...ที่มีผลต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรามีปัจจัยมากมายที่เราควรรู้และหาวิธี เพื่อวางแผนจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ที่อาจมีผลทำให้สถานะการเงินของเราเปลี่ยนไป โดยจะแบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ปัจจัยภายนอก…ที่ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคน เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจ สงครามการค้า การประท้วง ปัญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การติดเชื้อไวรัส หรือ โรคระบาด ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจทำให้รายได้ลดลง ขาดรายได้ ตกงาน หรือขาดทุนในการทำธุรกิจจากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ได้

2. ปัจจัยภายใน…ที่ควบคุมได้

ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของเรา ที่เราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้ โดยปัจจัยทางบวก ที่ทำให้สถานะการเงินของเรามีความมั่นคงและมั่งคั่ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ เช่น การบริหารการใช้จ่ายและหนี้สิน การมีวินัยในการออม  การวางแผนป้องกันความเสี่ยง  การลงทุนเพื่อต่อยอด ฯลฯ และปัจจัยทางลบ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงล้มเหลวทางการเงิน เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีหนี้สินมากเกินไป ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ รวมไปถึงการเสี่ยงโชค การพนัน เป็นรูรั่วของเงินออมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเหล่านั้น คือ การวางแผนเงินสำรองขั้นต่ำ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อรองรับหากเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ หรือปัจจัยที่เราไม่คาดคิด และในส่วนปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้นั้น ล้วนขึ้นอยู่ที่ตัวเราในการวางแผนและจัดการมัน

การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการใช้จ่าย จัดการหนี้สิน วางแผนประกัน วางแผนออมเงินและต่อยอดด้วยการลงทุน เพื่อสถานะทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งของเราเอง

วันนี้คุณได้วางแผนการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านี้แล้วหรือยัง ?

By Thidarat  Keereeta, Finance Coach

ที่มาบทความ: https://www.add-money.net/th/detail.php?id=26

iran-israel-war