การสอนลูก..เรื่องเงิน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีสำหรับอนาคต คุณพ่อคุณแม่ บางท่านอาจจะสอนเรื่องเงินให้กับลูกกันอยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้สอนลูกในเรื่องเงิน ในฐานะคุณแม่ Finance Coach ก็ได้เห็นว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรสอนลูกสาว ซึ่งเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา จากการที่คุณแม่ได้สอนและแนะนำ ทุกวันนี้ลูกสาว รู้จักการใช้เงิน ประหยัด รู้จักการเก็บออม มีเงินเก็บเป็นของตัวเอง มีวินัยทางการเงิน รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เรื่องเงิน จึงอยากจะมาแบ่งปันวิธีการสอนลูกเรื่องเงิน ว่ามีการสอนลูกอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูก ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ 10 ข้อ ด้วยกันค่ะ มาติดตามกันเลย

1. คุณค่าของเงิน

สอนให้ลูก รู้จักคุณค่าของเงิน “เงินใช้ง่าย แต่การหาเงินยากกว่า” เงินที่ลูกใช้มาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่ เมื่อวันนี้ลูกยังหาเงินเองไม่ได้ สิ่งที่ลูกช่วยพ่อกับแม่ได้ คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ฟุ่มเฟือย

2. ความคุ้มค่า

สิ่งของที่ลูกใช้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋านักเรียน ต้องรักษา..ใช้อย่างคุ้มค่า หากยังใส่ได้อยู่ หรือหากซ่อมได้ ก็ควรใช้ของเดิม อุปกรณ์การเรียนหรือเครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ยางลบ เก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหาย และ หากของเดิมยังใช้ได้ ต้องใช้ให้คุ้มค่า ก่อนจะซื้อของใหม่ เสื้อผ้าและของที่ใช้ ไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเสมอไป เพราะด้วย ลูกโตเร็ว เสื้อผ้า หรือของใช้ บางอย่างใช้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนใหม่

3. บันทึก รับ – จ่าย

คุณแม่ซื้อสมุดบันทึกเล่มเล็ก ๆ ไว้ให้ลูก ทุกครั้งที่รับเงิน หรือ จ่ายอะไรไป ลูกต้องบันทึกทุกครั้ง ฝึกเป็นนิสัย เช็คกันทุกสัปดาห์ ว่าลูกใช้จ่าย อะไรไปบ้าง ขนมที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ลูกอม น้ำอัดลม ที่ลูกซื้อ อะไรที่ไม่มีประโยชน์ อะไรที่ลูกไม่ควรซื้อ อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจ

4. กำหนดเงินออมขั้นต่ำ

โดยเงินที่ให้ไปโรงเรียนจะเป็นเฉพาะค่าขนม ส่วนเงินค่าข้าวและของว่าง ทางโรงเรียนจัดการให้อยู่แล้ว เงินที่คุณแม่ให้ไปโรงเรียน จะให้เป็นสัปดาห์ ๆ ละ 250 บาท โดยกันเป็นเงินออมไว้ขั้นต่ำ 50 บาทต่อสัปดาห์ เงินเหลือเก็บเท่าไหร่ คุณแม่ให้เงินเพิ่มอีก 1 เท่า ส่วนเงินพิเศษที่คุณย่า คุณยาย หรือญาติผู้ใหญ่ให้เป็นครั้งคราว เก็บใส่กระปุกออมสิน ทุกสิ้นเดือนมานับกัน และนำไปฝาก

5. แยกกระปุกออมสิน

แบ่งกระปุก แต่ละกระปุกตามเป้าหมายการใช้เงิน กระปุกหนึ่ง เก็บไว้เพื่อซื้อของที่อยากได้ และต้องเป็นของที่เป็นประโยชน์ เช่น หนังสือการ์ตูนความรู้ ของ EQ Plus หรือ Readcomics เล่มละประมาณ 150 – 200 บาท เดือนละ 1 เล่ม อีกกระปุกเป็นเงินออมระยะยาว

6. รู้จักให้ และแบ่งปัน

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือของใช้ ที่ลูกไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ที่เคยใส่แล้วเล็กไป ใส่ไม่ได้แล้ว แต่ยังใช้ได้อยู่ บริจาคให้กับเด็กกำพร้า หรือเด็กที่ด้อยโอกาส ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ ฝึกให้รู้จักการมีน้ำใจกับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งขนม หรือ หนังสือการ์ตูนที่ลูกมี แบ่งปันให้เพื่อนอ่าน และการพาลูกไปทำบุญเป็นประจำ ฝึกให้รู้จักการให้และแบ่งปัน

7. ความเหมาะสม และพอดี

เพื่อนของลูก อาจใช้ของที่แพง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ที่ราคาแพง กระเป๋าของใช้ที่แพงๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้ตามเพื่อน หรือซื้อของแพงๆ ใช้ เพราะลูกยังอยู่ในวัยเรียน จึงยังไม่เหมาะ และไม่จำเป็นกับใช้ของพวกนี้ คนเราย่อมมีความอยากได้ อยากมี และอยากเป็น แต่ลูกต้องรู้จักประมาณตน อย่ามีหนี้ หากไม่จำเป็น

เงินฝากธนาคาร คุณแม่มีไว้สำหรับให้เราใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนเงินเก็บที่ได้ทุกเดือน เป็นเงินเก็บระยะยาวให้ลูกเรียนต่อระดับปริญญา

8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน

คุณแม่ฝากไว้ในกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมต่างประเทศ และหุ้น ให้ลูก เพื่อเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในระยะยาว อธิบายให้ลูกเข้าใจถึงความเสี่ยงและข้อแตกต่างของกองทุนแต่ละประเภท รวมถึง หุ้น สอนลูก “อย่าเก็บเงินไว้ในที่ ๆ เดียว” เพราะนั่นคือ ความเสี่ยง เราควรกระจายแหล่งเก็บเงินของเรา

9. วินัย และสม่ำเสมอ

วินัย เป็นสิ่งสำคัญ การจดรายรับ รายจ่าย ทุกวัน หรือ การเก็บเงินเป็นประจำ สม่ำเสมอ อนาคตจะสามารถทำให้ลูกมีเงินเก็บตามเป้าหมายที่ลูกวางไว้ หากลูกโตขึ้น การหาเงินได้มากเท่าไหร่ ไม่สำคัญเท่า ลูกจัดสรรเงินเป็น

10. “จงอย่าใช้ชีวิตบนความประมาท”

ทุกวันนี้..คุณแม่ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวเราคุณแม่ได้วางแผนไว้แล้ว รวมถึง รถที่เราใช้ บ้านที่เราอยู่ คุณแม่ทำประกันภัย เพราะความไม่แน่นอน อาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝัน อุบัติเหตุ หรือ ไฟไหม้ เรายังมีประกันช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ลูกจงอย่าใช้ชีวิตบนความประมาท

การสอนลูกเรื่องเงิน 10 ข้อข้างต้น ที่ได้แบ่งปัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ หลาย ๆ ท่านที่อยากนำไปสอนลูก

การเป็นแบบอย่างการใช้เงินที่ดีให้กับลูก…ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะการสอนที่ดี คือ การทำเป็นตัวอย่างให้กับลูก สอนลูก…เรื่องเงินในวันนี้…เพื่ออนาคตที่ดี..ของลูกในวันข้างหน้า เพราะอนาคตของลูก..ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ นะคะ

By Finance Coach

iran-israel-war