เงินก้อนแรกที่ควรมี เงินก้อนนี้..ควรมีก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน หรือ นำไปใช้จ่ายอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเงินส่วนบุคคลหรือในทางธุรกิจ เงินสำรองถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหมายถึงสภาพคล่องทางการเงินของเรา น้อยเกินไปก็อาจสะดุด มากเกินไปก็จะทำให้เสียโอกาสในการนำไปลงทุน เพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง

ควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินขั้นต่ำ 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เราควรมีเงินก้อนนี้ไว้เพื่อ…..เป็นแผนสำรอง เพราะชีวิตต้องมีแผนสำรองเสมอ

ยกตัวอย่าง..

การลงทุนล้วนมีความเสี่ยง..แต่หากไม่มีเงินส่วนนี้ ยิ่งเสี่ยงกว่า เพราะหากเกิดกรณีวิกฤตเศรษฐกิจ หรือการลงทุนล้มเหลว เงินสำรองก้อนนี้ ก็จะสามารถทำให้เรามีเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้เดินหน้าต่อไปได้

ชีวิตการทำงานก็เช่นกัน หากวันหนึ่งอาจเกิดตกงานขึ้นมา ช่วงที่ยังหางานทำไม่ได้  ก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายและใช้ชีวิตต่อไปได้

การใช้ชีวิตประจำวัน..หากเกิดกรณีรถเสีย มีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมรถเข้ามา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน ก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในส่วนนี้

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน..ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือของคนในครอบครัว

หลายท่านที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว ก็อาจจะมองข้าม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไป เพราะคิดว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ซึ่งในสวัสดิการแต่ละอย่าง ล้วนมีข้อยกเว้นในการจ่าย บางรายการ หรือการตรวจบางกรณี ก็ต้องจ่ายเอง เงินสำรองส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ฯลฯ

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินมีไว้ กรณีเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ที่เข้ามา นอกจากรายจ่ายประจำ ที่เราต้องใช้จ่ายทุกเดือนเงินก้อนนี้ แนะนำ ฝากไว้ที่มีความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากธนาคาร กองทุนตลาดเงิน ฯลฯ

เงินก้อนนี้สำคัญ..อย่าลืม…วางแผน เงินก้อนแรก…ที่ควรมี กันนะคะ

By : Finance Coach.
Add Money

iran-israel-war