การค้าเสรี (Free Trade) ดีจริงหรือ?

Trade War คืออีก 1 ประเด็นร้อนที่ทั่วโลกกำลังพูดถึง ด้วยความกังวลที่ว่า หากเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจได้

วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลอีกด้านว่า จริง ๆ แล้วการค้าเสรี อาจจะไม่ได้เจ๋งอย่างที่คิดก็ได้!!! ด้วยการเทียบมูลค่าของการซื้อขาย ซึ่งมีที่มาจากปริมาณการค้าคูณด้วยราคาสินค้า พบว่าในยุคของ บารัค โอบามาช่วงปี 2008 – 2016 ที่ส่งเสริมการค้าเสรีอย่างกว้างขวางนั้น มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพียง 1% ต่อปีเท่านั้น

และหากดูที่ปริมาณเพียงอย่างเดียว ตัดเรื่องของราคาที่อาจเติบโตน้อยออกไป ก็ยังมีการเติบโตที่ระดับ 1.5% เท่านั้นเอง ซึ่งหมายถึงช่วง 8 ปีนั้นราคาของสินค้าส่งออกนั้นมีแนวโน้มลดลดเสียอีก แต่ยังมีปริมาณการค้าที่เติบโตกว่า 1.5% เพิ่มขึ้นมาชดเชยแทน

เมื่อย้อนกลับไปดูไกลกว่านั้นในอดีตตั้งแต่ปี 1991 จนถึงปัจจุบัน พบว่า การเติบโตของทั้งมูลค่าการค้าและปริมาณการค้านั้นสูงกว่า อยู่ที่ระดับ 5% มาโดยตลอด

หากพิจารณาจากรูปดังกล่าว ที่ใช้แนวโน้มระยะยาวเป็นตัวตัดสิน ผ่านทั้งช่วงเศรษฐกิจที่ดี และวิกฤติเศรษฐกิจรอบต่าง ๆ อาจจะเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้วนั้นการค้าเสรี อาจจะไม่ได้เจ๋งอย่างที่คิดก็ได้

หรืออาจจะเป็นได้ว่าในช่วงเวลาของโอบามา ตลาดอาจถูกกดดันจากปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้เติบโตได้ไม่ดีตามทฤษฎีการค้าเสรีที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้

สุดท้ายแล้ว ผลกระทบจาก Trade War รอบนี้จะเป็นตัวบอกเราเองว่า Trade War และ Free Trade อะไรดีกว่ากัน

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.zerohedge.com/news/2017-01-21/globalizations-reality-world-trade-has-increased-less-1-annually-last-decade

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ