All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รีวิว

 • ตลาดเกิดใหม่และเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ดีที่สุดในกลุ่มหุ้น
 • ธันวาคม 2020: สัดส่วนหุ้นอยู่ระดับสูงสุด ผลการดำเนินงานก็ตีคู่ไปกับตลาด
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: แพ้หุ้นโลกแต่มีจุดขาดทุนสูงสุด (Drawdowns) ที่ต่ำกว่า
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: เมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดหุ้นโลก พอร์ต All Weather Strategy มีความผันผวนประมาณครึ่งหนึ่ง
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: พอร์ตการลงทุนนี้มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: AWS มักจะทำผลงานได้เหนือกว่า เมื่อหุ้นโลกเผชิญภาวะร่วงหนัก

มุมมอง

 • มุมมองที่สดใสต่อหุ้นนั้นถูกหนุนด้วยข่าววัคซีนและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • สัดส่วนหุ้นของเราอยู่ที่จุดสูงสุดของขีดจำกัด นั่นคือ 85%

รีวิว: ตลาดหุ้นไต่ระดับสูงขึ้นไปอีกในเดือนธันวาคม 2020

 • ตลาดหุ้นไต่ระดับสูงขึ้นไปอีกเมื่อนักลงทุนทยอยลงทุนเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงสูง และเราก็ได้ประโยชน์จากสัดส่วนหุ้น 85% ในพอร์ตของเรา
 • ข่าววัคซีนและความคาดหวังต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยหนุนมุมมองที่สดใสต่อตลาดหุ้น

รีวิว: ตลาดเกิดใหม่และเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ดีที่สุด

 • ตลาดเกิดใหม่และเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ดีที่สุดในกลุ่มหุ้น
 • เรามีสัดส่วนอย่างละ 25% สำหรับทั้งคู่ ซึ่งก็ช่วยเกื้อหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รีวิว: ตลาดเกิดใหม่ชนะตลาดพัฒนาแล้ว

 • เดือนธันวาคมคือเดือนที่ตลาดเกิดใหม่ชนะตลาดพัฒนาแล้ว
 • ตลาดที่มีน้ำหนักสูงอย่างจีน ไต้หวัน อินเดีย และบราซิลทำผลงานได้ดี
 • เหตุผลที่ทำให้มุมมองต่อตลาดเกิดใหม่นั้นสดใสก็คือการที่ประเทศสำคัญ ๆ เช่นจีนและไต้หวัน สามารถรับมือการระบาดของโควิด-19 ได้ดี ทำให้เจอผลกระทบที่น้อยกว่า

รีวิว: การจัดสัดส่วนตราสารหนี้ที่น้อย คือการตัดสินใจที่ถูกต้องในเดือนธันวาคม 2020

 • ในการปรับพอร์ตครั้งล่าสุด เราลดสัดส่วนตราสารหนี้เหลือ 5% จาก 15% เมื่อตราสารหนี้เริ่มดูไม่น่าสนใจเท่าหุ้น โดยเราถือแค่ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศไทยเท่านั้น แทนที่จะถือผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐโลก และตราสารหนี้ภาคเอกชน
 • การคงเหลือตราสารหนี้ไว้ที่ขีดระดับต่ำสุด ณ 5% เป็นการตัดสินใจที่ดี เพราะตลาดหุ้นทำผลงานได้ดีกว่าในเดือนธันวาคม 2020

รีวิว: โภคภัณฑ์ยังไปต่อในเดือนธันวาคม 2020

 • ในการปรับพอร์ตครั้งล่าสุด สัดส่วนโภคภัณฑ์ของเรายังอยู่ระดับเดิมที่ 5%
 • ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดี จากข่าววัคซีนและการฟื้นตัวของจีนอย่างต่อเนื่อง
 • พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรทำผลงานได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษในเดือนธันวาคม

รีวิว: ราคาทองฟื้นตัว

 • ทองคำทำผลงานได้แข็งแกร่งที่สุดในเดือนธันวาคม 2020 เมื่อราคาฟื้นตัวจากการคาดหวังแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • ดังนั้น การที่เราลดสัดส่วนทองเหลือ 5% จึงเป็นการตัดสินใจที่พลาดไป ในเดือนธันวาคม

ธันวาคม 2020: สัดส่วนหุ้นอยู่ระดับสูงสุด ผลการดำเนินงานก็ตีคู่ไปกับตลาด

All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รูปที่ 1: รูปเปรียบเทียบผลตอบแทน AWS กับสินทรัพย์อื่น ๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • AWS: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก
 • ตลาดเกิดใหม่: ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มตลาดหุ้น
 • เอเชีย–แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น): ทำผลงานได้ดีเป็นอันดับสองในกลุ่มตลาดหุ้น
 • สหรัฐฯ: ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว

ตั้งแต่ก่อตั้ง: แพ้หุ้นโลกแต่มีจุดขาดทุนสูงสุด (Drawdowns) ที่ต่ำกว่า

All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รูปที่ 2: เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง AWS และ MSCI World
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • พอร์ต All Weather Strategy โดยส่วนใหญ่มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 45-65% และลงทุนในทองคำ 25%
 • ตั้งแต่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา สัดส่วนคือหุ้น 85% ตราสารหนี้ 5% ทองคำ 5% และโภคภัณฑ์ 5%
 • ความเสี่ยงขาลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ที่มีหุ้นเพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ก่อตั้ง: เมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดหุ้นโลก พอร์ต All Weather Strategy มีความผันผวนประมาณครึ่งหนึ่ง

All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รูปที่ 3: ความผันผวนของแต่ละสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ความผันผวนของพอร์ต AWS นั้นมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของความผันผวนหุ้นโลก
 • สัดส่วน 25-65% ในหุ้นช่วยลดความผันผวนลง
 • ทองคำไม่มีความสัมพันธ์กับหุ้น จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ต AWS

ตั้งแต่ก่อตั้ง: พอร์ตการลงทุนนี้มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก ในช่วงเวลาเดียวกัน

All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รูปที่ 4: ผลดำเนินงานของ 10 วันที่แย่ที่สุดของหุ้นโลก เทียบกับ AWS
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ลักษณะที่โดดเด่นของ AWS คือ ตั้งเป้าให้ปรับตัวลงน้อยกว่า ยามตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง
 • นับตั้งแต่ก่อตั้งพอร์ต เมื่อดูข้อมูลของ 10 วันที่ตลาดหุ้นมีผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุด พบว่าผลตอบแทนของ AWS ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลกในวันนั้น
 • ส่วนใหญ่เป็นเพราะสัดส่วนหุ้นที่น้อย และสัดส่วนทองคำที่สูง

ตั้งแต่ก่อตั้ง: AWS มักจะทำผลงานได้เหนือกว่า เมื่อหุ้นโลกเผชิญภาวะร่วงหนัก

All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รูปที่ 5: เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน AWS และ MSCI World ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ผลการดำเนินงานของ AWS เหนือกว่าหุ้นโลกที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม 2020 กุมภาพันธ์ 2020 พฤษภาคม 2019 และ สิงหาคม 2019 ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นโลกร่วงหนักสุด ๆ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนกันยายน 2020 และตุลาคม 2020 ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกัน
 • ทองคำและตราสารหนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ช่วงที่ตลาดปรับตัวลง

มุมมอง: กล้าเสี่ยงมากขึ้น

 • ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้นักลงทุนกล้าเสี่ยงมากขึ้น (แม้ว่าในประเทศไทยและยุโรปตอนนี้จะมีมาตรการการจำกัดมากขึ้นก็ตาม)
 • กว่าวัคซีนเหล่านั้นจะออกสู่ท้องตลาดก็ต้องใช้เวลา แต่ตลาดการเงินก็มองไปข้างหน้าแล้ว
 • ข่าววัคซีน แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ และความคาดหวังต่อการกระตุ้นสามารถผลักให้ตลาดหุ้นไปไกลได้อีก

มุมมอง: ดอลล่าร์สหรัฐฯ เจอแรงกดดัน การฟื้นตัวของจีนส่งผลดีต่อตลาดเกิดใหม่

 • แผนกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเป็นแรงกดดันต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อตลาดเกิดใหม่และเอเชียพัฒนาแล้ว
 • จีนมีการฟื้นตัวทางอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อเอเชียโดยรวม
 • เรามองว่าสิ่งนี้คือตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับหุ้นตลาดเกิดใหม่

มุมมอง: ปัญหาระยะยาวยังคงอยู่

 • หุ้นสหรัฐฯ ยังคงแพงเกินไป และหนี้สหรัฐฯ ก็สูงขึ้นทุก ๆ วัน
 • แม้ว่าจะสามารถควบคุมโควิด-19 ได้แล้ว ความกังวลมากมายก็ยังคงอยู่ เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการว่างงานในวงกว้าง
 • ขณะนี้พวกเรามีสัดส่วนหุ้นอยู่ที่ขีดจำกัดสูงสุด ณ 85% โดยเราจะทำการทบทวนการตัดสินใจนี้ ในอีกไม่เกิน 3 เดือนหน้า

สรุป FVMR แต่ละภูมิภาค

All Weather Strategy ธันวาคม 2020: ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก

รูปที่ 6: สรุป FVMR หุ้นแต่ละกลุ่มประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

 • พื้นฐาน (Fundamentals): หุ้นสหรัฐฯ มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE (Return on Equity) สูงที่สุด
 • มูลค่า (Valuation): ตลาดเกิดใหม่มี PE (Price-to-Earnings) ต่ำสุด และญี่ปุ่นมี PB (Price-to-Book) ต่ำสุด
 • แนวโน้ม (Momentum): หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นเยอะสุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 • ความเสี่ยง (Risk): ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และญี่ปุ่น มีอัตราหนี้สินต่อทุน (Gearing) ต่ำที่สุด

สรุป รีวิวพอร์ต All Weather Strategy ประจำเดือนธันวาคม 2020

 • ในเดือนธันวาคม All Weather Strategy ทำผลงานตีคู่ไปกับหุ้นโลก เมื่อตลาดเกิดใหม่และเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ทำผลงานได้แข็งแกร่ง
 • มุมมองที่สดใสต่อหุ้นนั้นถูกหนุนด้วยข่าววัคซีนและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • สัดส่วนหุ้นของเราอยู่ที่จุดสูงสุดของขีดจำกัด นั่นคือ 85%

Andrew Stotz

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน All Weather Strategy สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้

ผ่านมือถือ/Tablet >>แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA

**All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจสร้างแผนการลงทุน สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-andrew-all-weather-create/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”