Business DNA: สัมภาษณ์คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ แห่ง Chayo Group: ธุรกิจติดตามหนี้ที่ยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนา

เมื่ออายุเพียง 2 ปี เด็กชายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ได้สูญเสียคุณพ่อไป คุณสุขสันต์ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเลี้ยงอย่างไม่มีความสุข จึงได้หนีออกจากบ้านหลังจากได้เข้าศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ต่อมาได้เข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาด้านการตลาด ระหว่างช่วงเวลานั้น คุณสุขสันต์ประสบกับปัญหาทางการเงินและได้กลับไปทำงานที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เมื่อตอนที่คุณสุขสันต์ยังเด็ก คุณสุขสันต์กลัวความยากจน ความอดยาก และความทุกข์ยาก ยิ่งคุณสุขสันต์เห็นว่าคนที่มีฐานะยากจนต้องพบกับความยากลำบากในการทำงานรวมถึงการดำรงชีวิตที่ปราศจากอาหารมากแค่ไหนก็ยิ่งทำให้คุณสุขสันต์คิดถึงการหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้มากเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2540 คุณสุขสันต์ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย 3 บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ ชโย กรุ๊ป ยังมีบริการติดตามหนี้สำหรับลูกค้า รวมถึงขยายธุรกิจไปสู่ด้านการบริการลูกค้าอื่น ๆ เช่น การสนับสนุนลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และทำการตลาด โดยมีส่วนเล็ก ๆ ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

เส้นทางธุรกิจของคุณสุขสันต์มีที่มาที่ไปอย่างไร ร่วมแกะ Business DNA ที่ฝังอยู่ในตัวคุณสุขสันต์ผ่านบทสัมภาษณ์ฉบับนี้ได้เลยครับ

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสุขสันต์และ ชโย กรุ๊ป เพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Business DNA: สัมภาษณ์คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ แห่ง Chayo Group: ธุรกิจติดตามหนี้ที่ยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนา

Company DNA: บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์นี้โฟกัสไปที่การทำความเข้าใจ DNA ของบริษัท ว่าอะไรที่ทำให้บริษัท ชโย กรุ๊ป มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เหมือนกับที่ DNA ทำให้คนแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ธุรกิจเองก็เช่นกัน

ธุรกิจติดตามหนี้ที่ยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนา

ชโย กรุ๊ป เป็นธุรกิจติดตามหนี้ที่ยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนาในการดำเนินธุรกิจ โดยหลักแห่งศาสนานี้จะช่วยให้พนักงานของชโยสามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้จากความผิดพลาด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน คุณสุขสันต์จึงมุ่งให้พนักงานเข้าใจถึงงานของตนเอง และกระตุ้นให้พนักงานทำสมาธิเพื่อให้จิตใจแจ่มใสก่อนการทำงาน นอกจากนี้คุณสุขสันต์ยังให้พนักงานอ่านพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ของประเทศไทย และสุ่มฟังบันทึกการสนทนาระหว่างพนักงานกับลูกหนี้ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดและได้พัฒนาแผนการทำงานของพวกเขา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในเนื้องาน รวมไปถึงการเข้าใจในลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับลูกค้า และสามารถเจรจากับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เน้นการสื่อสารแทนการใช้ความรุนแรง

คุณสุขสันต์: คนทั่วไปอาจยึดติดกับภาพลักษณ์ที่รุนแรงในธุรกิจติดตามหนี้ พวกเขาอาจคิดถึงชายฉกรรจ์ถืออาวุธขี่รถจักรยานยนต์มาตามเก็บหนี้ที่บ้านของพวกเขา

จริง ๆ แล้ว เรายังคงเห็นสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตจริง แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราทำ เราดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ เราไม่ได้ใช้กำลัง ความรุนแรง หรือการคุมคามใด ๆ ในบริษัทของเรา เราพยายามสื่อสารกับลูกค้าของเราเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ซึ่งรายได้หลักของเรา (87%) มาจากธุรกิจการบริหารหนี้ ในขณะที่ธุรกิจบริการติดตามหนี้มีรายได้ประมาณ 12% ของรายได้ทั้งหมด

Leader DNA: คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ

คุณสุขสันต์: ผมชื่อ สุขสันต์ ยศะสินธุ์ เป็น CEO ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผมเกิดในปีพ.ศ. 2504 คุณพ่อของผมท่านถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ผมอายุเพียง 2 ปี ต่อมาคุณแม่ของผมแต่งงาน จึงพาพี่สาวและผมไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีใหม่ของท่าน ซึ่งกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงของเรา โดยคุณแม่ของผมได้ให้กำเนิดบุตร 3 คนหลังจากที่ท่านได้แต่งงาน

หนีออกจากบ้านหลังเข้าศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา

คุณสุขสันต์: ผมใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเลี้ยงแบบไม่มีความสุข แต่พี่น้องของผมและผมต่างรักใคร่ปรองดองกัน พวกเราทุกคนเติบโตมาด้วยกัน และเราต่างประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง

หลังจากที่ผมได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผมได้เข้าศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษา และหนีออกจากบ้านหลังจากนั้นเนื่องจากผมไม่มีความสุขเลยตอนที่ผมอาศัยอยู่ที่บ้าน ซึ่งพี่สาวของผมก็ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผมในช่วงเวลานั้น โดยผมต้องหาเงินด้วยตัวเองผ่านการทำงานพิเศษหลังจากเลิกเรียน

สิ่งสำคัญที่คุณได้เรียนรู้จากมันคืออะไร?

คุณสุขสันต์: ผมพยายามเป็นคนที่ดีด้วยความดำริชอบ สำหรับผม การศึกษาและความทะเยอทะยานคือสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่โอกาสสำหรับการประกอบอาชีพที่ดี

ช่วยแชร์ได้ไหมครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบาก? ช่วยเล่าถึงช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามอย่างหนักและพึ่งพาแรงบันดาลใจนี้หน่อยครับ

คุณสุขสันต์: เมื่อตอนที่ผมยังเด็ก ผมกลัวความยากจน ความอดยาก และความทุกข์ยาก ยิ่งผมได้เห็นว่าคนที่มีฐานะยากจนต้องพบกับความยากลำบากในการทำงานรวมถึงการดำรงชีวิตที่ปราศจากอาหารมากแค่ไหน ก็ยิ่งทำให้ผมคิดถึงการหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเท่านั้น ผมไม่ต้องการเผชิญหน้ากับความยากลำบากเช่นนี้

อะไรคือความผิดพลาดหรือความท้าทายที่ครั้งใหญ่ที่คุณเผชิญตลอดในอาชีพการทำงาน? คุณจัดการกับมันอย่างไร? และคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

คุณสุขสันต์: สำหรับผมแล้ว ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นความผิดพลาด สิ่งเหล่านั้นเป็นความท้าทาย ความพยายามในการต่อสู้ เรียนรู้ และจัดการกับปัญหาในทุกรูปแบบผลักดันให้ผมเป็นผมอย่างเช่นทุกวันนี้

การต่อสู้ที่ทำให้เติบโต

คุณสุขสันต์: ก่อนที่ธุรกิจของผมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผมได้ประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผมต่อสู้อยู่หลายครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจติดตามหนี้ เริ่มแรกผมได้เข้าทำงานที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในช่วงเวลาเดียวกันผมก็ได้ศึกษาไปด้วย เมื่อตอนที่ผมสำเร็จการศึกษา ผมเห็นธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครงาน และเพราะผมต้องการทำสิ่งใหม่ ๆ ผมจึงได้ส่งใบสมัครงานไป โดยผมได้ทำงานในแผนกตรวจสอบภายใน

การล้มละลายที่นำไปสู่แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจ

คุณสุขสันต์: ผมเริ่มต้นงานใหม่ที่ธนาคารโดยนำความรู้ที่ได้จากการทำงานที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ การทำงานที่ธนาคารทำให้ผมได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น เจ้านายของผมชื่นชมในผลงานของผม และเลื่อนตำแหน่งให้ผมเป็นผู้จัดการสินเชื่อ ผมทำงานในตำแหน่งนั้นมาระยะหนึ่ง ต่อมาเจ้านายของผมได้ลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง เขาชวนให้ผมไปร่วมด้วย ซึ่งผมก็ตามไป แต่ต่อมาบริษัทก็ล้มละลาย และนั่นคือจุดที่ทำให้ผมเริ่มคิดจะดำเนินธุรกิจของตัวเอง

อะไรคือสิ่งที่จำกัดการเติบโตของคุณ?

คุณสุขสันต์: การขาดเงินทุนที่จะซื้อหนี้เพิ่ม เนื่องจากสิ่งนี้เป็นรายได้หลักของเรา

สรุปประเด็นสำคัญ

  • การศึกษาและความทะเยอทะยานเป็นสิ่งสำคัญ – เป็นคนที่ดีด้วยความดำริชอบ การศึกษาและความทะเยอทะยานคือสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่โอกาสสำหรับการประกอบอาชีพที่ดี
  • ธุรกิจที่ยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนา – คุณสุขสันต์ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้โดยยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนา โดยหลักแห่งศาสนานี้จะช่วยให้พนักงานสามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามหนี้ที่ไม่มีความคุกคาม – คนทั่วไปอาจจะติดกับภาพความรุนแรงในธุรกิจติดตามหนี้ แต่ ชโย พยายามที่จะสื่อสารกับลูกค้าและช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  • วิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนา – ให้พนักงานสุ่มฟังบันทึกการสนทนาล่าสุดระหว่างพนักงานและลูกหนี้ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การทำงานของพวกเขาได้
  • เห็นความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเติบโต – คุณสุขสันต์ไม่คิดว่าความผิดพลาดเป็นความผิดพลาด การต่อสู้ เรียนรู้ และการจัดการกับปัญหาทุกรูปแบบจะผลักดันให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสุขสันต์และ ชโย กรุ๊ป เพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

บทความต้นฉบับโดย Andrew Stotz

ที่มาบทความ: https://becomeabetterinvestor.net/business-dna-debt-collection-business-built-on-buddhist-principles/


**สนใจลงทุนพอร์ต All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจดูข้อมูลและลงทุนในพอร์ตนี้ สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/port/andrew/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ

10000 FINT