แจ้งเตือน

เชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ FINNOMENA

หากคุณมีบัญชีลงทุน FINNOMENA แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ATS (หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) คุณสามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง ATM, Internet Banking และ Mobile App (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร)

หมายเหตุ หากคุณส่งเอกสารขออนุมัติ ATS และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาพร้อมกับเอกสารเปิดบัญชี คุณสามารถรออนุมัติ ATS ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-10 วันหลังจากเราได้รับเอกสาร หากคุณต้องการเร่งให้การอนุมัติเร็วขึ้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นกัน

เลือกธนาคารที่ต้องการเชื่อมต่อ

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

เชื่อมบัญชีธนาคารกสิกรไทยแบบออนไลน์ (Online Direct Debit) หลังจากที่มีบัญชีแล้วได้ทันที

เชื่อมบัญชีธนาคารทันที

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “พร้อมเพย์/สมัครบริการ/SMSขยันบอก/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/บริการเติมเงินอัตโนมัติ”
 4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 6. เลือก ประเภทบัญชี
 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “10499” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน” เลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยืนยันการทำรายการ”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการ
 11. ถ่ายรูปใบบันทึกการทำรายการ และส่งมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
 1. เข้าเวปไซต์ https://online.kasikornbankgroup.com เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน
 2. ตรงขวามือด้านบนเลือก “สมัครบริการ” แล้วเลือกบริการด้านซ้ายมือ “K-Direct Debit”
 3. สมัครออนไลน์ “คลิกที่นี่”
 4. K-Direct Debit (บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย คลิก “สร้างแบบฟอร์ม”
 5. ชื่อแบบฟอร์ม ตั้งเป็น “ฟินโนมีนา” ประเภทบริการ เลือก “หลักทรัพย์ กองทุน”
 6. บริษัท เลือก “7453210:บจก.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา”
 7. รหัสอ้างอิง 1 ใส่ “เลขบัตรประชาชน” บัญชีที่ต้องการหัก เลือก “บัญชีที่ต้องการ” กด “ตกลง”
 8. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ เลือก “ยืนยัน”
 9. ขึ้นหน้าสรุปผลการดำเนินการ และได้รับอีเมลแจ้งผลการทำรายการ บันทึกภาพหน้าสรุปรายการหรือหน้าแจ้งผลจากอีเมล ส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือกรายการ “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ “
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี”
 5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก “ยืนยัน”
 6. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
 7. ระบุเลขที่บัญชีบริษัท “5030002654” กดถูกต้อง
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชนของลูกค้าเจ้าของบัญชี” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการ
 11. ถ่ายรูปใบบันทึกการทำรายการ และส่งมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
 1. เปิด KMA ใส่รหัส PIN
 2. เลือก “เมนูทั้งหมด”
 3. เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับ”
 5. เลือก บัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
 6. ค้นหาบริษัทผู้รับชำระ
 7. เลือกประเภทผู้รับชำระ “หลักทรัพย์ กองทุนรวม”
 8. เลือก “ฟินโนมีนา”
 9. ข้อมูลการชำระค่าบริการ
  บรรทัดแรก “เลขบัตรประจำตัว” ใส่เลขบัตรประชาชนของลูกค้าเจ้าของบัญขี
  บรรทัดที่สอง “เลขที่บัญชีลูกค้า” ใส่ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678 เลือก “ถัดไป”
 10. ตรวจสอบข้อมูลและกดตกลง ไฟล์รูปทำรายการจะถูกบันทึกอัตโนมัติในโทรศัพท์ ให้ส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
 1. เข้าเวปไซต์ https://www.krungsrionline.com เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน
 2. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “ชำระเงิน” เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับ”
 4. ผู้รับชำระเงิน ช่องเลือกประเภทสินค้าและบริการ เลือก “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” ช่องเลือกบริษัทผู้รับชำระ เลือก “ฟินโนมีนา : 5030002654”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน
  บรรทัดแรก เลขบัตรประจำตัว ใส่ “เลขบัตรประชาชน”
  บรรทัดที่สอง เลขที่บัญชีลูกค้า ใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ดำเนินการ”
 6. รอรับรหัส OTP ภายใน 5 นาที ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ เลือก “ยืนยัน”
 7. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “การสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์” บันทึกภาพหน้าสรุปรายการ ส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เปิดแอพพลิเคชัน SCB EASY จากนั้นใส่รหัส PIN ของคุณ
 2. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”
 3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ” บริเวณด้านล่าง
 4. อ่านกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ยอมรับ”
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
 6. เลือกค้นหาบริษัทผู้รับชำระ โดยสามารถพิมพ์คำว่า “ฟินโนมีนา” หรือ “finnomena” ได้
 7. เลือก “บลน. ฟินโนมีนา Comp code: 8102”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 เป็น“เลขบัตรประชาชนของลูกค้าเจ้าของบัญชี”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” จากนั้นเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”
 10. เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการรับ OTP
 11. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
 12. ขึ้นหน้าสรุปผลการดำเนินการ “ส่งคำขอสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำเร็จ” ไฟล์รูปในการทำรายการจะถูกบันทึกอัตโนมัติในโทรศัพท์ ส่งหลักฐานไฟล์รูปมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)”
 4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก ประเภทบัญชี และเลือกบริษัทที่ต้องการหักบัญชี “อื่น”
 6. ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8102” เลือก”ถูกต้อง”
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (CUSTOMER NO) “เลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REFERENCE NO.) “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐานถ่ายรูปส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
 1. เข้าเวปไซต์ https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index.asp เข้าสู่ระบบด้วย Login Name และ Password
 2. เลือกบริการด้านล่าง “สมัคร/ซื้อบริการอื่นๆ”
 3. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการสมัครบริการ คลิก “Add”
 4. ใส่เลขที่ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8102” คลิก “Search” เลือกชื่อบริษัท
 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับในเงื่อนไขบริการ” คลิก “Next”
 6. หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) ระบุ “เลขบัตรประชาชน” หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) ระบุ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “Next”
 7. เลือกวิธีการรับรหัส OTP คลิก “Confirm” รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับโดยคลิกเลือกจาก On-Screen คีย์บอร์ด เลือก “Submit”
 8. ขึ้นหน้าสรุปผลการดำเนินการ “สรุปรายการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ” บันทึกภาพหน้าสรุปรายการ ส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ตกลง”
 5. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
 6. เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “54917” เลือกถูกต้อง
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 11. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการ
 12. ถ่ายรูปใบบันทึกการทำรายการ และส่งมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
 1. เข้าเวปไซต์ https://ibanking.bangkokbank.com เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน
 2. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน
 3. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”
 4. ประเภทธุรกิจ “หลักทรัพย์/กองทุน” เลือก “ค้นหา”
 5. เลือก “บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด” เลือก “ตกลง”
 6. ข้อมูลลูกค้า ใส่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ผู้ถือหน่วยใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี เลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 7. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ เลือก “ยืนยัน”
 8. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “สมัครบริการหักบัญชี-ยืนยัน” บันทึกภาพหน้าสรุปรายการ ส่งมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT