แจ้งเตือน

เชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ FINNOMENA

หากคุณมีบัญชีลงทุน FINNOMENA แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ATS (หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) คุณสามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง ATM, Internet Banking และ Mobile App (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร)

หมายเหตุ หากคุณส่งเอกสารขออนุมัติ ATS และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาพร้อมกับเอกสารเปิดบัญชี คุณสามารถรออนุมัติ ATS ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-10 วันหลังจากเราได้รับเอกสาร หากคุณต้องการเร่งให้การอนุมัติเร็วขึ้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นกัน

เลือกธนาคารที่ต้องการเชื่อมต่อ

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

เชื่อมบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ