วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking

เข้าเวปไซต์ iBanking เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน

ดูรูปขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking ได้ กดที่นี่

 1. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน
 2. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”
 3. ประเภทธุรกิจ “หลักทรัพย์/กองทุน”
 4. เลือก “ค้นหา”
 5. เลือก “บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด”
 6. เลือก “ตกลง”
 7. ข้อมูลลูกค้า ใส่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ผู้ถือหน่วยใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก
  เช่น 000812345678”
 8. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี
 9. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 10. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ
 11. เลือก “ยืนยัน”
 12. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “สมัครบริการหักบัญชี-ยืนยัน”
 13. ทางทีมงานจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับทราบผลการอนุมัติจากธนาคาร

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @FINNOMENAPORT

เข้าเวปไซต์ iBanking เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน

ดูรูปขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking ได้ กดที่นี่

 1. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน
 2. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”
 3. ประเภทธุรกิจ “หลักทรัพย์/กองทุน”
 4. เลือก “ค้นหา”
 5. เลือก “บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด”
 6. เลือก “ตกลง”
 7. ข้อมูลลูกค้า ใส่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ผู้ถือหน่วยใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก
  เช่น 000812345678”
 8. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี
 9. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 10. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ
 11. เลือก “ยืนยัน”
 12. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “สมัครบริการหักบัญชี-ยืนยัน”
 13. ทางทีมงานจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับทราบผลการอนุมัติจากธนาคาร

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @FINNOMENAPORT

เข้าเวปไซต์ iBanking  และเลือกใช้ฟังก์ชัน “ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป” (Request Desktop Website) เพื่อเข้าสู่เวปไซต์ iBanking ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

 

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน

ดูรูปขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking ได้ กดที่นี่

 1. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน
 2. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”
 3. ประเภทธุรกิจ “หลักทรัพย์/กองทุน”
 4. เลือก “ค้นหา”
 5. เลือก “บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด”
 6. เลือก “ตกลง”
 7. ข้อมูลลูกค้า ใส่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ผู้ถือหน่วยใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก
  เช่น 000812345678”
 8. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี
 9. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 10. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ
 11. เลือก “ยืนยัน”
 12. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “สมัครบริการหักบัญชี-ยืนยัน”
 13. ทางทีมงานจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับทราบผลการอนุมัติจากธนาคาร

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @FINNOMENAPORT