วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking

เข้าเวปไซต์ iBanking เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน

 1. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”
 2. ประเภทธุรกิจ “หลักทรัพย์/กองทุน”
 3. เลือก “ค้นหา”
 4. เลือก “บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด”
 5. เลือก “ตกลง”
 6. ข้อมูลลูกค้า ใส่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ผู้ถือหน่วยใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก
  เช่น 000812345678”
 7. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี
 8. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 9. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ
 10. เลือก “ยืนยัน”
 11. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “สมัครบริการหักบัญชี-ยืนยัน” บันทึกภาพหน้าสรุปรายการ ส่งมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT

  คุณสามารถดูรูปขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking ได้ ที่นี่