ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving คืออะไร?

สำหรับวงการคริปโทเคอร์เรนซี ทุก ๆ 4 ปี จะมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ Bitcoin Halving ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจว่า Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมจึงเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี และส่งผลเช่นไรกับตลาด?

หลักการทำงานของ Bitcoin

ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving คืออะไร?

Bitcoin มีเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมเรียกว่า Blockchain

Blockchain คือฐานข้อมูล (Database) รูปแบบหนึ่ง แต่แทนที่จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว Blockchain จะเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นับล้านเครื่องทั่วโลก โดยทุกเครื่องจะเก็บข้อมูลชุดเดียวกันและมีการตรวจสอบข้อมูลตรงกันเสมอ

ทีนี้ ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือธุรกรรมชุดใหม่ที่ต้องบันทึกเพิ่มลงไป ทำอย่างไรเครือข่ายถึงจะเห็นตรงกันว่าข้อมูลธุรกรรมนั้นถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องรู้จักกัน?

Blockchain ของ Bitcoin ใช้ระบบที่เรียกว่า Proof-of-Work ในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมและทำให้ผู้ใช้ในเครือข่ายยอมรับความถูกต้องของธุรกรรมนั้น ๆ ได้

ระบบ Proof-of-Work คือการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะต้อง “แข่งกัน” แก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ แลกกับสิทธิ์ในการรับรองธุรกรรมและเพิ่มข้อมูลชุดใหม่ หรือที่เรียกว่าการเพิ่มบล็อกใหม่ ลงไปใน Blockchain กระบวนการนี้เรียกว่า “การขุด”

เมื่อมีผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขสมการได้เป็นคนแรก ผู้ใช้คนนั้นจะสามารถเซ็นรับรองธุรกรรมและเพิ่มธุรกรรมชุดนั้นลงไปในบล็อกใหม่ จากนั้นผู้ใช้คนอื่นก็จะเข้ามาช่วยเซ็นรับรองธุรกรรมนั้นอีกที ผู้ที่สามารถแก้ไขสมการได้เป็นคนแรกก็จะได้รับรางวัลเป็น Bitcoin เหรียญใหม่ที่ยังไม่ออกมาในระบบ เรียกว่า “รางวัลจากการขุด”

Bitcoin Halving คืออะไร?

ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving คืออะไร?

ในช่วงแรกที่ Bitcoin เกิดขึ้นมา จำนวน Bitcoin ที่จะได้รับหากแก้สมการสำเร็จเป็นคนแรกอยู่ที่ 50 เหรียญต่อบล็อก

แต่ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ได้ฝังชุดคำสั่งไว้ใน Blockchain ที่กำหนดให้รางวัลจากการขุดจะลดลง “ครึ่งหนึ่ง” ทุก ๆ 210,000 บล็อก แต่ละบล็อกจะถูกสร้างขึ้นทุก 10 นาที ดังนั้น 210,000 บล็อก จะใช้เวลาโดยประมาณ 4 ปี

การที่รางวัลจากการขุดจะลดลงทุก ๆ 4 ปี เรียกกันว่าปรากฏการณ์ Bitcoin Halving

นับตั้งแต่ที่ Bitcoin เกิดขึ้นมาบนโลก เกิด Bitcoin Halving มาแล้ว 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1) ในปี 2012 รางวัลลดลงจาก 50 เหรียญ เป็น 25 เหรียญ ครั้งที่ 2) ในปี 2016 ลดลงจาก 25 เป็น 12.5 และล่าสุด ครั้งที่ 3) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2020 ลดลงจาก 12.5 เป็น 6.25

สำหรับวันที่คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ Halving ครั้งที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2023) จากเว็บไซต์ www.bitkub.com/halving การ Halving จะเสร็จสิ้นในอีก 366 วันข้างหน้า ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2024 โดยรางวัลจะลดลงจาก 6.25 เป็น 3.125

นอกจากนี้ Bitcoin ยังถูกสร้างขึ้นมาให้มีจำนวนสูงสุดได้ที่ 21,000,000 เหรียญ โดย ณ เวลาที่เขียนนี้ มี Bitcoin ออกมาแล้วประมาณ 18,676,731 เหรียญ อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap ขณะที่ Bitcoin ทั้ง 21,000,000 เหรียญ คาดว่าจะถูกขุดออกมาครบภายในปี 2140 หรืออีก 120 ปีข้างหน้า

ผลกระทบของ Bitcoin Halving

การที่รางวัลจากการขุด Bitcoin ลดลงทุก ๆ 4 ปี หมายความว่า อุปทาน (Supply) ของ Bitcoin ที่ค่อนข้างจำกัดอยู่แล้ว จะยิ่งจำกัดลงไปอีก

ในขณะที่อุปสงค์ (Demand) ใน Bitcoin กลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากข่าวที่บริษัทต่าง ๆ พากันเข้าซื้อ Bitcoin ไม่ว่าจะเป็น Tesla, MicroStrategy, Square รวมถึงธนาคารระดับโลกที่เริ่มสนใจ Bitcoin เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sach, หรือ Morgan Stanley เป็นต้น

ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving คืออะไร?

ท่ามกลางสภาวะที่อุปทานของ Bitcoin ลดน้อยลง ขณะที่อุปสงค์กลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามทฤษฎีแล้ว ราคาของ Bitcoin จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ตามภาพประกอบด้านบน โดยเส้นสีฟ้าคือช่วงที่เกิด Bitcoin Halving

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการคาดการณ์ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถรับรองได้ว่าราคา Bitcoin จะปรับขึ้นอีกหลัง Bitcoin Halving ครั้งต่อไป นักลงทุนควรมีวิจารณญาณ และบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยแนะนำใช้เงินเย็นเข้ามาลงทุน และศึกษาทำความเข้าใจสินทรัพย์ที่จะลงทุนให้ละเอียด

อ้างอิง Investopedia, BuyBitcoinWorldwide, Coinmarketcap

Bitkub.com