Alibaba ประกาศลงทุน 1 แสนล้านหยวน ที่อ่านรายละเอียดแล้วนึกว่าคนของรัฐบาลเขียนเอง
Alibaba ประกาศจะลงทุน 1 แสนล้านหยวนตามนโยบาย Common Prosperity หรือ “การกระจายความร่ำรวย” ภายใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อกระจายความมั่งคั่งออกสู่ชนบท และชนชั้นกลางในประเทศ

Common Prosperity คืออะไร?

Common Prosperity คือ นโยบายรุ่งเรืองร่วมกันของ Xi Jinping ที่ประกาศออกมาในช่วงเดือนสิงหาคม รายละเอียดข้างในคือเศรษฐกิจยุคใหม่จะเน้นไปที่ความร่ำรวยของคนในสังคมทุกคนมากกว่าที่จะรวยกระจุกในกลุ่มนายทุน
ล่าสุดบริษัท Alibaba ทำตามนโยบายเช่นกัน ด้วยการประกาศลงทุน 1 แสนล้านหยวน ในอีก 4 ปีข้างหน้า ซึ่งอ่านรายละเอียด 10 ข้อของโครงการแล้วคิดว่าคนของรัฐบาลเขียนให้ ไม่ใช่ผู้บริหารของ Alibaba
  1. เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัลในพื้นที่ด้อยพัฒนา
  2. สนับสนุนการเติบโตของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
  3. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคเกษตร
  4. สนับสนุนบริษัทขนาดกลางและเล็กเพื่อขยายออกต่างประเทศ
  5. สนับสนุนการจ้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
  6. ปรับปรุงสวัสดิการของ Freelance หรือลูกจ้างชั่วคราว เช่น Rider ส่งอาหาร
  7. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางดิจิทัลระหว่างในเมืองและนอกเมือง
  8. ลดความเหลือมล้ำทางดิจิทัลและเสริมสร้างบริการสำหรับประชากร
  9. เพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพในพื้นที่ด้อยพัฒนา
  10. จัดตั้งกองทุน Common Prosperity Development Fund มูลค่า 2 หมื่นล้านหยวน เพื่อนำร่องในมณฑล Zhejiang
ไม่แน่ใจว่าเป็นความต้องการของผู้บริหารหรือรัฐบาลจีนกันแน่ หากดูจากแผน 10 ข้อจะเห็นว่าเป็นการเน้นไปที่การช่วยเหลือชนบท SME และพนักงานชนชั้นกลางไปถึงล่างเป็นหลัก
สถานการณ์ของ Alibaba ไม่สู้ดีนัก เนื่องจากถูกรัฐบาลบีบหนักมาก ทั้ง Ant Group ที่รัฐบาลเข้ามาคุมมากขึ้น เพื่อให้อยู่ใต้กฎหมาย ยอดขาย 11.11 ที่ผ่านมาก็ย่ำแย่เหลือโตแค่เพียง 8% ซึ่งการจะโตต่อไปได้เห็นจะมีแค่ฝั่ง Cloud เท่านั้นที่มองว่ายังเป็น S-Curve ใหม่ได้แต่สัดส่วนรายได้ฝั่งนี้เป็นแค่ 10% ของรายได้บริษัทเท่านั้น
Alibaba ประกาศลงทุน 1 แสนล้านหยวน ที่อ่านรายละเอียดแล้วนึกว่าคนของรัฐบาลเขียนเอง
BottomLiner
เปิดโหมด Risk-On!