Marvell Technologies ผู้ผลิตชิปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Marvell Technologies เป็นบริษัทผู้ออกแบบ พัฒนา Semiconductor โดยเน้นไปที่ชิประบบเครือข่าย (networking) และการเก็บข้อมูล (storage) ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักเป็นผู้ให้บริการ cloud และโครงข่ายสัญญาณมือถือ

รายได้แบ่งเป็นสองส่วนคือ

1. Networking

สินค้าหลักจะเป็นพวก Controller, Network Adapters ตัวรับและส่งสัญญาณ Ethernet (เห็นชื่อแล้วหลายคนยิ่งงง รู้แค่ว่าใช้เยอะใน Data Center ก็พอ) พอเป็นชิปที่อยู่ใน Data Center จึงมักต้องการประสิทธิภาพสูงมาก จุดเด่นของตัวอุปกรณ์คือจะช่วยให้ระบบใน Data Center ทำงานร่วมกัน

จุดเด่นอีกเรื่องของ Marvell คือเป็นผู้พัฒนาชิป ASIC ของตัวเอง และร่วมกับ cloud ชื่อดังอย่าง Amazon ที่สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานเฉพาะส่วนของลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างชิปเพื่อระบบแนะนำสินค้าบน e-commerce ให้ตรงใจผู้ซื้อมากที่สุด (การออกแบบชิปใช้งานเองของผู้ให้บริการ cloud จะมีต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าซื้อ CPU, GPU มาใช้งาน)

2. Storage

Marvell จะผลิตชิพควบคุม Hard disk drive (HDD) และ Solid state drives (SSD) ซึ่งมีลูกค้าที่สำคัญอย่างเช่น Western Digital (WD), Samsung ซึ่งมาซื้อชิปของ Marvell ไปประกอบร่วมเป็น HDD หรือ SSD

ขณะที่ถ้าแบ่งชิปของ Marvell ตามการใช้งานจะมี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ

1. Carrier 5G

การเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อให้รองรับกับ 5G ที่กำลังจะมาถึง

2. Enterprise

องค์กรต้องมีระบบการเชื่อมต่อที่เสถียร การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย รวมถึงการประมวณผลที่มีประสิทธิภาพ โดยมาในรูปแบบของ Marvell’s Networking เป็นนวัตกรรมอัจฉริยะที่จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Automotive

ปัญหาของรถยนต์ไร้คนขับคือเรื่องของความปลอดภัยซึ่งต้องการใช้ชิปที่ช่วยแก้ปัญหาการชน การเตือนเมื่อออกนอกเลน เพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ปลอดภัย โดยการจัดการกับข้อมูลมหาศาลที่ต้องประมวลผลและเชื่อมต่อกับเครือข่ายมากมาย ซึ่ง Marvell เป็นกลุ่มผู้พัฒนาและขาย Chipset สำหรับรถยนต์ไร้คนขับ

4. Data Center

การเพิ่มขึ้นของข้อมูลอย่างมากในอนาคตทำให้ Data Center นั้นคือสิ่งที่จำเป็นและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเนื่องจากข้อมูลจาก Smart Things ที่มากขึ้นเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดย Marvell คือผู้ให้บริการ Chipset เพื่อใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center ด้วย

รายได้ของ Marvell

  • รายได้ FY2019 : 2,865 ล้านดอลลาร์
  • รายได้ FY2020 : 2,699 ล้านดอลลาร์
  • รายได้ FY2021 : 2,968 ล้านดอลลาร์

บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุด (Q1FY22) อยู่ที่ 832 ล้านดอลลาร์ +20% YoY แบ่งเป็นในส่วนของ Networking 60% ในส่วนของ Storage 36% และอื่น ๆ อีก 4%

Marvell ต้องการที่จะพัฒนาชิป ASIC ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและตั้งเป้าจะเป็น Supplier ชิป ASIC เบอร์ต้น ๆ ของโลก บริษัทจึงได้เข้าซื้อ Avera ที่มีชื่อเสียงด้านชิป ASIC เป็นอย่างมาก ซึ่งชิปของ Aevra เป็นรูปแบบ Full Custom ที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชิป ASIC ของ Marvell ยังเป็นแบบ semi-custom อยู่ โดยการเข้าซื้อ Avera มีมูลค่าสูงถึง 650 ล้านดอลลาร์ช่วงพฤศจิกายนปี 2019

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา Marvell ได้เข้าซื้อกิจการของ Inphi Corporation (IPHI) เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม Cloud ในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างและภายใน Data Center ที่มีความเร็วสูง เพื่อหวังพัฒนาในฝั่ง Data Center ที่จะมาแข่งกับ Nvidia และ AMD ในอนาคต

BottomLiner

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/bottomlinerglobal/posts/4668439456504485