ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities พฤษภาคม 2024

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นั้นยังแข็งแกร่งอยู่มากจากเทรนด์ AI ที่มี ChatGPT เป็นตัวจุดประกาย พร้อมกับในปัจจุบันที่ตลาดคาดหวังกับการลดดอกเบี้ยของ Fed ว่าควรจะเริ่มลดเมื่อไหร่

แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปัจจุบันยังค้างอยู่ที่ 3.4% YoY ซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าหมายของ Fed ที่ 2% แม้ไม่ได้ดูสูงมากนัก แต่ตลาดก็ยังกังวลอยู่ว่า Fed จะไม่สามารถลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป เพราะจะส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมาแล้วจะเกิดผลกระทบที่ใหญ่กว่านี้ 

โดยข้อมูลล่าสุดส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือน 9 ปีนี้ และอีกครั้งในเดือน 12 ครั้งละ 0.25% (ความคาดหวังของตลาดเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ)

นอกจากนี้ สำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตอนนี้ยังคงแข็งแกร่ง เมื่อดูจากตัวเลขตลาดแรงงานที่ยังมีการจ้างงานดี โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี และ Big Tech ที่ต่างหันมาลงทุนทำ AI ของตัวเอง

Bottomliner จึงเห็นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนกลยุทธ์ OMO เข้าไปลงทุนใน US Bond High Yield (UOBSHY) แทนที่ TUSTREASURY เพื่อรับประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยในอนาคตและเศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างที่คิด

ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities พฤษภาคม 2024สัดส่วนน้ำหนักการลงทุนพอร์ต OMO โดย BottomLiner ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2024

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

บทความโดย BottomLiner สำหรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities (OMO) ที่ Finnomena Funds เท่านั้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2024


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299