ปรับพอร์ต OMO

จากการประชุม Fed ครั้งล่าสุดได้ผลออกมาว่า คงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในรอบนี้ ที่ 5.00% – 5.25% ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดคาดเอาไว้แล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับดอกเบี้ยขาขึ้นที่ใกล้จุดสิ้นสุดเต็มที

โดยในการประชุมครั้งนี้มี Dot Plot ใหม่ออกมา ซึ่งกรรมการ FED ส่วนใหญ่มองว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีกเป็น 5.5% – 5.75% ในปีนี้ เพื่อกดเงินเฟ้อลงมาอีก (หมายความว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 25 bps อีก 2 ครั้งจากดอกเบี้ยปัจจุบัน)

แม้ว่าดอกเบี้ยขาขึ้นสหรัฐฯ กำลังจะจบลง แต่สำหรับมุมมองค่าเงินดอลลาร์นั้น จะยังไม่อ่อนลงในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นมาแรง เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยของไทยที่ขึ้นมาช้ากว่ามาก ทำให้มีช่องว่างของดอกเบี้ยที่ยังกว้างอยู่

Bottomliner จึงมองว่าการลงทุนใน Bond สหรัฐฯ เริ่มกลับมาน่าสนใจมากขึ้น แม้ว่ามีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นได้อีกก็ตาม แต่แนวโน้มที่จะขึ้นเยอะและแรงเหมือนก่อนหน้านี้นั้นมีน้อยมากแล้ว

ทำให้การลงทุนใน Bond มีความเสี่ยงที่น้อยลง และ Yield ตอนนี้อยู่ในระดับที่สูงพอคุ้มความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ย หรือได้ผลตอบแทนเพิ่มหลังจากที่เริ่มมีการลดดอกเบี้ย

เราจึงย้ายจากกองทุนตราสารหนี้คล้ายเงินสด KF-SMART ที่เหลือ เปลี่ยนเป็นกองทุนตราสารหนี้สหรัฐฯ TUSTREASURY ทั้งหมด ทำให้สัดส่วนตราสารหนี้ในกลยุทธ์ OMO ทั้งหมด 19% ตอนนี้ เป็นการลงทุนใน Bond สหรัฐ

ปัจจุบันกลยุทธ์ OMO มีสัดส่วนตราสารหนี้ 19%, ตราสารทุน 71% และ REITs 10%

ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities มิถุนายน

ที่มา: Bottomliner ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2023

ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ โดย BottomLiner

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-bottomliner

บทความโดย Bottomliner สำหรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities (OMO) ที่ FINNOMENA เท่านั้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!