ปรับพอร์ต OMO

ไตรมาส 3 ที่ผ่านมานี้ ผลตอบแทนอาจไม่ได้สดใสเหมือนที่คิดไว้ เนื่องจากปัญหามากมายเริ่มกลับมารุมเร้า เช่น ความกังวลด้านอัตราดอกเบี้ย, Bond Yield และราคาน้ำมัน เป็นต้น แล้วอย่างนี้มุมมองลงทุนควรจะเป็นยังไงดี?

ตั้งแต่ที่ราคาน้ำมันเริ่มเด้งกลับมา โดย 3 เดือนที่ผ่านมาบวกไปแล้วกว่า +13% เป็นผลกระทบของรัสเซียและซาอุดิอาระเบียลดกำลังการผลิตลง พร้อมกับการท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวหลังจากเปิดเมือง ทำให้ Supply ลดลง แต่ Demand เพิ่มขึ้น 

รวมถึงล่าสุดที่มีเหตุการณ์เริ่มต้นสงครามระหว่างกลุ่มติดอาวุธ Hamas กับ Israel ทำให้ราคาน้ำมันเริ่มกลับมาเด้งอีกครั้ง

แม้เจ้าของเรื่องทั้ง Israel และ Hamas คิดเป็นสัดส่วนเล็กมากที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ประเด็นคือ ความขัดแย้งของตัวแทนแต่ละฝ่ายมากกว่า โดยสหรัฐฯ นั้นเข้าข้างฝ่าย Israel แต่ Iran นั้นอยู่ฝั่ง Hamas ซึ่งมีโอกาสที่ Iran จะเลือกมาตอบโต้โดยการปิดช่องแคบ Hormuz ที่เป็นจุดส่งขนส่งนำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ที่น้ำมันถูกขนส่งผ่านช่องแคบนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นได้ (กรณีที่แย่ที่สุดในตอนนี้)

โดยก่อนหน้านี้ FED เริ่มมองว่าตัวเองสามารถทำ Soft Landing ได้และเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งดีอยู่ แต่หลังจากเหตุการณ์ความขัดแย่งใน Israel มีโอกาสทำให้เงินเฟ้อกลับมาได้ ซึ่งจะทำให้ FED เล็งที่จะขึ้นและค้างดอกเบี้ยต่อไปอีกได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้กรรมการ FED หลายคนจะมองว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ของสงคราม

แล้วยังมีเรื่องการเมืองมารุมเร้า เรื่องที่ประธานสภา McCathy ถูกโหวตออกจากตำแหน่งเนื่องจาก Republican มองว่าไปเข้าข้าง Democrats มากเกินไป ทำให้ตอนนี้รัฐบาลเสี่ยงโดน Shutdown แถมนักลงทุนมองว่าจากเหตุการณ์นี้จะทำให้ Short Term bill หรือการของบประมาณระยะ 1-2 ปีที่ถูกเสนอยื่นไปจะถูกโหวตให้ไม่ผ่าน ทำให้เป็นผลกระทบไปถึง Bond Yield ได้

แต่ทุกวิกฤตก็มีโอกาสครับ (เป็นคำที่ได้ยินบ่อยๆ)

Bottomliner จึงมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสในการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จึงเลือกปรับพอร์ตขายกองทุน REITs ออกทั้งหมด 10% และกองทุน Semiconductor ครึ่งนึง 11% เปลี่ยนมาซื้อกองทุน KT-ENERGY (10%) ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ำมันในสหรัฐฯ เป็นหลัก และถือกองทุนคล้ายเงินสดเพิ่มจาก 14% เป็น 25%  

Source: Bottomliner as of 09/10/2023

ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ โดย BottomLiner

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-bottomliner

บทความโดย BottomLiner สำหรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities (OMO) ที่ FINNOMENA FUNDS เท่านั้น 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2023


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ