VI คือ อะไร ?

หลาย ๆ คนที่อยู่ในตลาดหุ้นมาระยะหนึ่งคงเคยได้ยินคำว่า “VI” ย่อมาจาก Value Investor หรือแปลเป็นภาษาไทยว่านักลงทุนเน้นคุณค่า แล้วนักลงทุนเน้นคุณค่าคืออะไร?

VI คือนักลงทุนเน้นคุณค่า ที่ลงทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าของหุ้นเป็นหลักในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายหุ้น วีไอจะซื้อหุ้นเมื่อสามารถประเมินได้ว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาตํ่ากว่า “มูลค่าที่แท้จริง” ในทางกลับกันจะขายหุ้นออกเมื่อหุ้นนั้นมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง หัวใจของการเป็นวีไอจึงอยู่ที่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงนั่นเอง

การประเมินมูลค่าที่แท้จริงนั้นก็สามารถประเมินได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินด้วยการใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน หรือการประเมินมูลค่าด้วยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตให้อยู่ในรูปแบบของมูลค่าในปัจจุบันก็สามารถนำมาใช้เพื่อหามูลค่าที่แท้จริงได้เช่นกัน

เรื่องที่ยากของการหามูลค่าที่แท้จริงคือการประเมินผลกำไรและกระแสเงินสดในอนาคตให้แม่นยำ เพราะมูลค่าของบริษัทในวันนี้ไม่ได้มีแค่สินทรัพย์หรือกระแสเงินสดในปัจจุบันซึ่งประเมินไม่ยากแต่ยังรวมไปถึงแผนธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงด้วย อนาคตเป็นสิ่งที่ประเมินได้ค่อนข้างยากดังนั้นสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าแล้วการประเมินอนาคตจะต้องทำด้วยความอนุรักษ์นิยมหรือปลอดภัยไว้ก่อนให้มากที่สุด

อย่างเช่นถ้านักลงทุนคิดว่าหุ้น A จะเติบโตได้ 20% ในอีก 3 ปีข้างหน้าแต่เวลาประเมินมูลค่าอาจจะประเมินโดยใช้การเติบโตแค่ 10% เพื่อให้มีโอกาสในการเกิดสูงขึ้น แน่นอนขึ้น เพราะอนาคตไม่มีความแน่นอนดังนั้นการประเมินการเติบโตที่สูงเกินไปจะทำให้มูลค่าที่แท้จริงที่คำนวณได้สูงเกินความเป็นจริงไปด้วย ส่งผลให้ลงทุนไปแล้วมีโอกาสขาดทุนสูงได้จากการลงทุนในหุ้นที่เราคิดว่ามีราคา “ตํ่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง” แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีราคา “สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง” เพราะการประเมินมูลค่าแบบไม่อนุรักษ์นิยมของตัวเราเอง

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยกล่าวไว้ว่า นกหนึ่งตัวในมือเทียบเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้ การลงทุนต้องชั่งนํ้าหนักระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้เสมอ บางครั้งการลงทุนที่เสี่ยงตํ่าที่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่ากลับน่าสนใจกว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากการประเมินมูลค่าให้เป็นแล้วนักลงทุนเน้นคุณค่ายังต้องปฏิบัติตามหลักเกณท์ของตัวเองอย่างเคร่งครัด เพราะจะไม่มีประโยชน์เลยหากนักลงทุนมีหลักการการลงทุนที่ถูกต้องแต่กลับไม่เคยปฏิบัติตามการจะเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ VI ให้ประสบความสำเร็จนั้นจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งก็คือความรู้ในการประเมินมูลค่าหุ้น,หลักการที่ชัดเจนและสติในการยับยั้งชั่งใจไม่ให้ความโลภเข้าครอบงำจนละเลยหลักการลงทุนของตัวเอง

หากอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VI ลองติดตามบทความของท่านอาจารย์ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ที่ออกมาทุกอาทิตย์จะลอง Search หาบทความของ Warren Buffett หรือ Howard Mark ซึ่งก็ถือเป็น VI ระดับโลก ก็จะทำให้สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ บทเส้นทางของ VI แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จ แต่เป็นเส้นทางที่ผมคิดว่าคุ้มค่ามาก ๆ ที่จะลองศึกษาดู ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนแบบไหนครับ

อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/


คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ