แจ้งเตือน
คุณได้ลงทะเบียนความสนใจ LTF What’s Next เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100

FINNOMENA : LTF What’s Next

FINNOMENA LTF What’s Next ผู้ช่วยแนะนำการสับเปลี่ยนการลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี LTF สู่โอกาสการลงทุนใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน 

รับคำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนแบบส่วนตัว เริ่มต้นลงทุนเพียง 500,000 บาทขึ้นไป