แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563

FINNOMENA ชวนคนไทยลงทุนเพิ่มผ่านกองทุนรวมต้อนรับปี 2563 กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 63

รับเพิ่มหน่วยลงทุน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท

เลือกพอร์ตที่ชอบ ลงกองที่ใช่

รับเพิ่มหน่วยลงทุน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท
฿ 1,000,000
 • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม 1,000 บาท ต่อยอดลงทุน 1 ล้านบาท
 • ลงทุนในแผนการลงทุน หรือ กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
 • ยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • เฉพาะลูกค้าที่ทำรายซื้อผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA เท่านั้น
  • ทุกๆการลงทุน 10 ล้านบาท ผู้รับสิทธิ์จะได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องลงทุนเพิ่มขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป และมียอดลงทุนรวม เป็นจำนวนมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่น จึงพิจารณาในการได้รับสิทธิ์
  • ในกรณีที่ยอดลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษ ไม่เต็มจำนวนหลัก ทาง FINNOMENA จะพิจารณาปรับเศษลง ในทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น 19,999,999 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
  • พอร์ตการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ GIF, GIF-A, GAR, TOP 5, BIC Asia Ex. Japan,
  • สำหรับผู้รับสิทธิที่ลงทุนในพอร์ตการลงทุนแนะนำต้องลงทุนตามรายชื่อกองทุนและสัดส่วนกองทุนที่แนะนำไว้ 
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 20 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 ในเวลาทำการของกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กองทุนต่างประเทศเวลา 11.00 น. และกองทุนในประเทศเวลา 14.00 น. 
  • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่น โดยจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้ได้รับสิทธิ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 63 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้ได้รับสิทธิ
  • ของรางวัลจากโปรโมชั่นได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
  • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด