แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วัน
ชม.
นาที

FINNOMENA ชวนคนไทยลงทุนเพิ่มผ่านกองทุนรวมส่งท้ายปี กับ 3 โปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14  – 28 พ.ย. 62

โปรโมชั่นที่ 1: รับรางวัลขวัญถุง หน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีครั้งแรก

เพียงเปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #SET100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี จากนั้นสร้างแผนการลงทุน DIY เป็นแผนที่ 2 เพื่อรอรับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 พ.ย. 62 เฉพาะ 1,000 คนแรกเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการลงทุนแรก​
เลือกแผนการลงทุนที่คุณสนใจ จากนั้นสร้างแผนลงทุนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #SET100 ในช่อง Referral Code จากนั้นสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #SET100 ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 123456#SET100)
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผน DIY
สร้างแผนลงทุน DIY เพิ่มเป็นแผนที่ 2 เพื่อรับของราววัลขวัญถุง ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 62
ขั้นตอนที่ 4 รับรางวัล
รับของรางวัลขวัญถุง(หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) ภายในวันที่ 3 - 13 ธ.ค. 62
Previous slide
Next slide

*ผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เรียบร้อย

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

เพียงใส่รหัส #SET100 ใน Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 14 - 28 พ.ย. 62

สร้างแผนการลงทุนและเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับทาง FINNOMENA ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) ในแผน DIY จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,000 คนแรกเท่านั้น ติดตามผลประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 29 พ.ย. 62 นี้

ขั้นตอนการใส่รหัส #SET100

โปรโมชั่นที่ 2: รับบัตร Gift Voucher Starbucks มูลค่า 100 บาท ที่งาน SET in the City 2019

FINNOMNEA SET in the city 2019

รับเพิ่มทันที บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีลงทุนพร้อมสมัคร ATS ผ่านทางออนไลน์ ใช้เวลาเพียง 25 นาที ที่บูธ B86 ภายในงาน SET in the city 2019 ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พ.ย. 62 เฉพาะ 500 คนแรกเท่านั้น 

โปรโมชั่นที่ 3: รับเพิ่มหน่วยลงทุน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท

เลือกพอร์ตที่ชอบ ลงกองที่ใช่

รับเพิ่มหน่วยลงทุน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท
฿ 1,000,000
 • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม 1,000 บาท ต่อยอดลงทุน 1 ล้านบาท
 • ลงทุนในแผนการลงทุน หรือ กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่ทำรายซื้อผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA

ทุกยอดลงทุน 1 ล้านบาท ผ่านแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นและลงทุนตามสัดส่วนที่แนะนำ หรือ ลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น รับเพิ่มหน่วยลงทุน (TMBUSB) มูลค่า 1,000 บาท สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 14 - 28 พ.ย. 62

แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น (สำหรับแผนการลงทุน DIY)

คำเตือน

 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรโมชั่นที่ 1

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน วันที่ 14 พ.ย. 62
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผนลงทุนที่ 1 และเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 62)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัส #SET100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #SET100 ไม่ต้องเว้นวรรค)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผน DIY เพิ่มอีก 1 แผน เป็นแผนที่ 2 เพื่อรับของรางวัลโปรโมชั่น (โดยต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 62)
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผน DIY ของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 – 13 ธ.ค. 62 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 29 พ.ย. 62
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุน เฉพาะ 1,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัลขวัญถุง ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่นที่ 2

 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล บัตรกำนัล Starbucks เฉพาะ 500 คนแรก ที่บูธ FINNOMENA เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พ.ย. 62 โดยพิจารณาจากลำดับคนที่เปิดบัญชีลงทุนสำเร็จและสมัคร ATS ผ่านทางออนไลน์เรียบร้อย ที่บูธ FINNOMENA ภายในงาน SET in the City 2019 และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่นที่ 3

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA เท่านั้น
 • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 1,000 บาท ทุกๆยอดลงทุน 1 ล้านบาท โดยผู้รับสิทธิ์สามารถรับหน่วยลงทุนเพิ่มสูงสุด 1 ล้านบาทต่อผู้รับสิทธิ์
 • ในกรณีที่ยอดลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษ ไม่เต็มจำนวนหลักล้าน ทาง FINNOMENA จะพิจารณาปรับเศษลง ในทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น 1,990,000 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 1 ล้านบาท
 • แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ Goal, GAR, GIF , GCP,  TOP5, Best-in-class, Immunity, GURUPORT, DIY
 • กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ลงทุนในแผนการลงทุน DIY ได้แก่ TMBGQG, KFAINCOME-R, PRINCIPAL APDI
 • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่ลงทุนในแผนการลงทุนแนะนำ (ยกเว้น แผนการลงทุน DIY) ต้องลงทุนตามรายชื่อกองทุนและสัดส่วนกองทุนที่แนะนำไว้ในโปรโมชั่น โดยในแต่ละแผนการลงทุนต้องมียอดลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่ประสงค์ลงทุนเป็นรายกองทุน จะต้องลงทุนในแผนการลงทุน DIY เท่านั้น และต้องลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ซึ่งต้องมียอดลงทุนต่อกองทุนในแผนการลงทุนเดียวกัน หรือ รวมยอดลงทุนของ 3 กองทุนในแผนการลงทุนเดียวกัน มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 14 – 28 พ.ย. 62
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 – 13 ธ.ค. 62 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 29 พ.ย. 62
 • ของรางวัลจากโปรโมชั่นได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด