แจ้งเตือน

Retirement Income Solution

เกษียณได้ไม่สะดุด ใช้ชีวิตให้คุ้มอย่างที่คุณควรได้รับ

พอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ

ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

สร้างรายได้การการลงทุนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ผ่านกองทุนที่ดีที่สุดจาก 19 บลจ. ที่คัดเลือกโดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและกูรูทางการเงินกว่า 80 ท่าน พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกองทุนตามสภาวะตลาด

ผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว

ดูแลคุณโดยผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ปรึกษาได้อย่างสบายใจ ไม่มีข้อผูกมัด

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เลือกลงทุนในพอร์ตได้อย่างอิสระตามต้องการ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ปลอดภัยเหมือนซื้อกองทุนจากธนาคาร และสามารถซื้อหรือขายกองทุนได้ตลอดเวลา

ให้เราช่วยวางแผนการลงทุน
เพื่อการเกษียณแบบไม่สะดุด

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับการติดต่อ

จากที่ปรึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน 2,000,000 บาทขึ้นไป

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1

กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษา

กดปุ่ม "ปรึกษาการลงทุน" จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2

รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Retirement Income Solution

ยินดีให้คำปรึกษาการลงทุน ก่อนเริ่มลงทุนเพื่อการเกษียณติดความสุข

ดูแลและให้คำแนะนำอย่างที่นักลงทุนควรได้รับ

บริหารเงินเกษียณอย่างมั่นใจด้วย

กลยุทธ์การถอนเงินแบบ Buckets Strategy

แบ่งเงินออกเป็น 3 ถังด้วยกันตามลักษณะการใช้งานประกอบไปด้วย ถังเงินสำรอง ถังเติมเงิน และ ถังรักษาคุณภาพชีวิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ถังที่ 1 ลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงต่ำ

เพื่อให้มั่นใจว่าเงินดังกล่าวจะมีมูลค่าครบถ้วน และพร้อมใช้อยู่เสมอหากมีความจำเป็น ในช่วงประมาณ 3 – 5 ปีข้างหน้า เช่น กองทุนตลาดเงิน หรือ เงินฝาก

ถังที่ 2 ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดสม่ำเสมอ

เพื่อทำหน้าที่เสมือนก๊อกน้ำ ที่คอยเติมน้ำ (เงินสด) ลงในถังที่ 1 อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่จำเป็น อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟ อย่างเพียงพอ เช่น หุ้นกู้, REITs ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือ พอร์ตการลงทุน Retirement Income Solution (RIS)

ถังที่ 3 ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในระดับเดิม หรือดีขึ้นในระยะยาว มากกว่าเพียงแค่ใช้ชีวิตวันต่อวันจากสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเท่านั้น เช่น หุ้น หรือกองทุนรวมหุ้น ที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะ 10 ปีขึ้นไป

Retirement Income Solution (RIS)

เสริมเงินลงทุนในถังที่ 1 โอกาสสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด

ภายใต้แนวคิดการรับโอกาสสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด 3.0 – 4.2% ซึ่งมีลักษณะการจ่ายกระแสเงินสดใกล้เคียงกับหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือลงทุนได้ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต Retirement Income Solution

พอร์ตสร้างรายได้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายประจำหลังวัยเกษียณ ก่อนจะเริ่มไปลงทุนพอร์ตอื่นๆที่เสี่ยงกว่านี้ มุ่งสร้างผลตอบแทน 4.5% ต่อปี(ไม่การันตี)

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
23%
17%
15%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน Retirement Income Solution

บริการ Rebalancing และปรับพอร์ตตลอดระยะเวลาการลงทุน

“ซื้อถูก ขายแพง” หนึ่งในกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ปรับพอร์ตการลงทุน Rebalance ทุก ๆ 6 – 12 เดือน ผ่านระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันและที่ปรึกษาที่ดูแลคุณ  ซึ่งคือการเข้าซื้อเพิ่มในกรณีที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตราคาปรับลงมาก การขายทำกำไรในกรณีที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก ช่วยให้กองทุนที่ทำหน้าที่เติบโตแบบสะสมมูลค่า และทำหน้าที่เสมือนเครื่องจักรเติมหน่วยการลงทุนให้กับกองทุนที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสเงินสด ให้สามารถจ่ายกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

Past Performance ของ FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS)

Retirement Income Solution

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Back Testing ของ FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS)

FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS) สามารถทดสอบย้อนหลังกลับไปได้ยังช่วงปลายปี 2017 ซึ่งครอบคลุมภาวะการลงทุนที่หลากหลายทั้งตลาดขาขึ้นและยามที่ตลาดผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็น Systematic Risk หรือความเสี่ยงที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS) ยังสามารถจ่ายกระแสเงินสดได้อยู่ที่ประมาณ 4.07% ต่อปีในปี 2020 และ จ่ายกระแสเงินสดเฉลี่ย 3 ปีได้อยู้ที่ประมาณ 4.12% ต่อปี ขณะที่เงินต้นปรับตัวลดลงเพียง 0.72% เท่านั้น ส่งผลให้พอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณ 3.56% ต่อปี ภายใต้ Max Drawdown ในภาวะปรกติที่ 4.03% และ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ -17.68%

บริหารเงินในวัยเกษียณ เตรียมพร้อมชนะเงินเฟ้อ ด้วยพอร์ต Retirement Income Solution

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตสำหรับวัยเกษียณ: Retirement Income Solution (RIS)

เริ่มต้นวางแผนเกษียณ บริหารเงินอย่างมั่นใจ ด้วยพอร์ต Retirement Income Solution

ดูแลคุณโดยผู้วางแผนการลงทุน

บริหารและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee ด้วยประสบการณ์การลงทุนรวมกันมากกว่า 50 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน ดูแลคุณอย่างใกล้ชิดโดยผู้แนะนำการลงทุนที่ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ส่วนหนึ่งของผู้วางแผนการลงทุนจากเรา

(ผ่านการสอบในหลักสูตร IC paper 1,2,3 และ CFP module 1,2)

เราจะตั้งใจดูแลคุณต่อไป

เพราะคุณคือคนสำคัญ

อย่าเริ่มลงทุนจนกว่าจะเราจะเข้าใจว่าเรากำลังลงทุนไปกับอะไร เพราะว่าโอกาสในการลงทุนมันมีเข้ามาหาอยู่เสมอ
FINNOMENA
คุณวธัญญู อัศวเบ็ญจาง
นักลงทุนอิสระ, อดีตเจ้าของโรงแรม
เราควรศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการลงทุน และเริ่มให้เร็วตั้งแต่เริ่มมีรายได้เป็นก้อน ผลจะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น
FINNOMENA
คุณอาคม ชีวะเกรียงไกร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
การต้องลงทุนในเฉพาะกองทุนของที่ใดที่หนึ่ง ผมว่ามันแคบไปสำหรับโลกการลงทุน คือตอนนี้การจะทำอะไรมันต้องไม่มีกรอบ
FINNOMENA
คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

Retirement Income Solution​

สร้างรายได้หลังวัยเกษียณ
ใช้ชีวิตอย่างไม่สะดุด อย่างที่คุณควรได้รับ

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเหล่ากูรูทางการเงินชั้นนำได้ร่วมกันทำหน้าที่ “ปลดล็อค” ศักยภาพการลงทุนและยกระดับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและเริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการผ่านกองทุนรวม

FINNOMENA ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

จาก พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐฯ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 25 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 180,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน

ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง

ซื้อกองทุนได้จาก 19 บลจ.

ปลอดภัย เท่ากับธนาคาร

พันธมิตรของเรา

วางแผนเกษียณ บริหารเงินอย่างมั่นใจ
ด้วยพอร์ต Retirement Income Solution

เกษียณได้ไม่สะดุด ใช้ชีวิตให้คุ้มอย่างที่คุณควรได้รับ

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน