แจ้งเตือน

นโยบายการเปลี่ยนผู้ดูแลและขั้นตอนการเปลี่ยนผู้ดูแล

การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสำหรับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (FA)

กรณีบุคคลธรรมดา

สำหรับการเปลี่ยนผู้ดูแลจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีที่เป็นการลืมใส่รหัสผู้ดูแลตอนเปิดบัญชี (ระยะเวลาการแจ้งเรื่องไม่เกิน 5 วัน หลังจากบัญชีลูกค้าได้รับอนุมัติ)

สามารถดำเนินการตามนี้ได้เลยนะคะ https://www.finnomena.com/fa/forgetrefcode/

2.กรณีที่ลูกค้าเคยเปิดบัญชีไว้แล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแล (ยังไม่เคยเปลี่ยนผู้ดูแลในระยะเวลา 6 เดือน)

กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลผู้ดูแล (ดาวโหลดที่ https://drive.google.com/file/d/1UMHE05wuaEMgNg44GjxhBxlbts7XYw9N/view?usp=sharing) ระบุข้อมูลในเอกสาร พร้อมลงนามให้ให้ครบถ้วน และส่งเข้ามาทางอีเมล Partnership@finnomena.com โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล “ขอแก้ไขผู้ดูแล คุณ XXX”

ส่วนที่บังคับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน : 

 • ส่วนของข้อมูลลูกค้า : ชื่อ นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ (ที่ตรงกับอีเมลในระบบ) พร้อมระบุเหตุผล  และกรอกเลขที่บัญชีที่เป็น PORT ID เท่านั้น

 • ส่วนของผู้ดูแล : จะต้องมีการระบุชื่อผู้ดูแล เลขรหัสผู้แนะนำการลทุน และลงลายมือชื่อผู้ดูแลมาให้ครบถ้วน

 • เหตุผลและข้อมูลเพิ่มเติม : โดยต้องมีการระบุเหตุผลข้อ 1-7 ให้ครบถ้วน ทุกข้อ (ในส่วนของที่อยู่ลูกค้า หากไม่ทราบ สามารถเว้นว่างได้)

 • ลงลายมือชื่อลูกค้า ที่เป็นลายมือชื่อที่ตรงกับข้อมูลในระบบ
  ………………………………………………………………………………………………………..

กรณีนิติบุคคล

สำหรับการเปลี่ยนผู้ดูแลจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

         1.กรณีที่ลูกค้าเคยเปิดบัญชีไว้แล้ว และโอนย้ายบัญชีเกินระยะเวลา 3 เดือน

กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบุข้อมูลในเอกสาร พร้อมลงนามให้ให้ครบถ้วน และส่งเข้ามาทางอีเมล Partnership@finnomena.com โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล “ขอแก้ไขผู้ดูแล คุณ XXX” ดังนี้

ส่วนที่บังคับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน : 

 • ส่วนของข้อมูลลูกค้า : ชื่อ นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ (ที่ตรงกับอีเมลในระบบ) พร้อมระบุเหตุผล  และกรอกเลขที่บัญชีที่เป็น PORT ID เท่านั้น

 • ส่วนของผู้ดูแล : จะต้องมีการระบุชื่อผู้ดูแล เลขรหัสผู้แนะนำการลทุน และลงลายมือชื่อผู้ดูแลมาให้ครบถ้วน

 • เหตุผลและข้อมูลเพิ่มเติม : โดยต้องมีการระบุเหตุผลข้อ 1-7 ให้ครบถ้วน ทุกข้อ (ในส่วนของที่อยู่ลูกค้า หากไม่ทราบ สามารถเว้นว่างได้)

 • ลงลายมือชื่อลูกค้า ที่เป็นลายมือชื่อที่ตรงกับข้อมูลในระบบ

  2. กรณีที่ลูกค้าเคยเปิดบัญชีไว้แล้ว และโอนย้ายบัญชีไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน

FA / ลูกค้า แจ้งความประสงค์ มาที่ Team FA-Platform ส่งเข้ามาทางอีเมล Partnership@finnomena.com โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล “ขอแก้ไขผู้ดูแล คุณ XXX”

โดยทางทีมจะมีการตัดรอบการรับเอกสารทุกวันพุธช่วงเย็น และดำเนินการส่งเรื่องต่อให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลแก้ไข/เพิ่มเติม หลังจากการปิดรอบ จะเป็นการดำเนินการในสัปดาห์ถัดไปนะคะ