แจ้งเตือน

นโยบายการเปลี่ยนผู้ดูแลและขั้นตอนการเปลี่ยนผู้ดูแล

การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสำหรับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (FA)

วิธีปฏิบัติ

ส่งเอกสารแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนผู้ดูแล (ฉบับจริง) เข้ามาที่ บลน. ฟินโนมีนา

ระยะเวลาดำเนินการ 

ประมาณ 14 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว หรืออาจนานกว่านั้นหากลูกค้าไม่รับสาย

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 

  1. เอกสารแบบฟอร์มต้องกรอกข้อมูลครบถ้วน และลงนามรับรองโดยลูกค้าและผู้ดูแล (ท่านใหม่) โดยลายเซ็นของลูกค้าต้องตรงกับที่ให้ไว้กับบริษัท

  2. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งอีกครั้งว่าจะมีการโทรหาลูกค้าเพื่อทำการยืนยันการเปลี่ยนแปลง โดยเจ้าหน้าที่จะโทรในช่วงเวลาระหว่าง 14.00 – 15.00น. ของวันพุธ หากลูกค้าไม่รับสายจะโทรอีกครั้งในระหว่างช่วงเวลาเดียวกันของวันพฤหัส หากยังไม่รับสายเป็นครั้งที่ 2 ลูกค้าโทรกลับมาในช่วงเวลาดังกล่าวของสัปดาห์ถัดไป 

  3. บริษัทจึงอาจไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ได้ หากลูกค้าแจ้งปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการโทรยืนยัน

  4. บัญชีที่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล จะสามารถขอเปลี่ยนผู้ดูแลได้อีกครั้งหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ดำเนินการเปลี่ยนให้บนระบบแล้ว 

  5. บริษัทของสงวนสิทธิการแจ้งผู้ดูแลคนปัจจุบันของลูกค้าให้ทราบถึงคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลของลูกค้า แต่จะไม่แจ้งว่าเปลี่ยนไปให้ FA ท่านใดดูแล

โดยสามารถ download เอกสารได้ทาง https://drive.google.com/file/d/1ZYY5HHb4NN0KGCahxU6LLAyN4ZZQ1ZRR/view