กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เป็นระบบออมเกษียณภาคบังคับสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะ ซึ่งนี่อาจเป็นระบบออมเกษียณภาคบังคับที่ดีที่สุดในทุกระบบของประเทศไทยเลย เพราะอะไร ตามมาดูกันในคลิปนี้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คืออะไร?

 • กบข. ก็เป็นหนึ่งในระบบออมเกษียณภาคบังคับในประเทศไทย นอกเหนือไปจากการออมในกองทุนชราภาพประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างฝั่งบริษัทเอกชน
 • ในภาพรวมแล้ว ทั้ง กองทุนนี้ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กันเลย คือเป็นการออมภาคบังคับ ที่เมื่อฝั่งลูกจ้างออมปุ๊บ จะมีนายจ้างหรือรัฐบาลช่วยออมให้ด้วยปั๊บ และเงินที่สะสมแต่ละปีก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียดของ กบข. ที่แตกต่างไปจากกองทุนอื่น 

 • ฝั่งของลูกจ้างจะต้องสะสมเงินอย่างน้อย 3% ของเงินเดือน และสามารถขอสะสมเงินเพิ่มได้อีกไม่เกิน 12% รวมเป็นเงินสะสมสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินเดือน
 • แต่ในฝั่งของนายจ้างหรือรัฐบาล จะช่วยสมทบเพิ่มให้ที่เพดาน 3% เท่านั้น ไม่สมทบเพิ่มให้ตามการสะสมเงินเพิ่มของลูกจ้าง
 • นอกจากนี้ก็จะมีการสมทบให้อีก 2% เรียกว่าเงินชดเชย ซึ่งลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยนี้ ต่อเมื่อตอนเกษียณเลือกรับเงินบำนาญเท่านั้น

รูปแบบการรับเงินเกษียณของข้าราชการ

 • เมื่อถึงอายุเกษียณตามเกณฑ์ โดยที่ได้ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี ก็จะมีสิทธิเลือกได้ว่าจะรับเงินส่วนแรกจากกระทรวงการคลังในรูปแบบบำเหน็จ หรือบำนาญ
 • ถ้าเลือกรับเงินบำเหน็จ ก็จะแปลว่าในส่วนของเงินที่ได้ออมใน กบข. สมาชิกท่านนั้นก็จะได้รับเฉพาะส่วนที่เป็นเงินสะสม เงินสมสมทบ และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน กบข.
 • ส่วนถ้าเลือกรับบำนาญ ก็ได้รับเงินชดเชยเพิ่มมาด้วยนั่นเอง

ทำไมถึงมองว่า กบข. เป็นระบบออมเกษียณภาคบังคับที่เลิศที่สุด

 • เพราะ กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้หลากหลาย เรียกได้ว่าเยอะกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนเสียอีก
 • ปัจจุบันมีให้เลือกได้ถึง แผน ไม่รวมแผนที่ ซึ่งเป็นแผนที่ให้อิสระกับสมาชิกในการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนด้วยตัวเอง
 • แผนการลงทุนของข้าราชการทุกคนจะเริ่มต้นจากแผนแรกที่ชื่อว่าแผนหลัก และจะลงทุนในแผนนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าสมาชิกจะเป็นผู้ขอเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วยตัวเอง

ส่วนการบริการข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน

 • ในหน้าเว็บไซต์ของ กบข. จะมีบริการข้อมูล Fund fact sheet รายแผนการลงทุน มีการชี้แจงสถานะและสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแผนการลงทุนอย่างละเอียด รวมถึงการอัปเดตผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลังของแต่ละกองเอาไว้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน
 • แผนที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง ปีสูงสุด ณ สิ้นปี 2563  เป็นแผนผสมหุ้นทวี ซึ่งให้ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5.24% ต่อปี 

รายละเอียดของแผนผสมหุ้นทวี

 • เป็นแผนการลงทุนใน กบข. แผนหนึ่งที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่ากองหลัก
 • มีสัดส่วนการลงทุนคร่าว ๆ แบ่งเป็น
  • ตราสารหนี้ 51%
  • ตราสารทุนหรือหุ้นประมาณ 35% บวกลบได้ประมาณ 10%
  • สินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ เช่น อสังหา ทองคำ น้ำมัน อีกประมาณ 14% บวกลบได้ประมาณ 4%
 • แผนการลงทุนนี้เหมาะกับผู้ที่มีความเข้าใจการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงการลงทุนได้ค่อนข้างมาก และอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาเงินต้น อย่างเช่นสมาชิกที่ใกล้เกษียณแล้ว

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ของ กบข.

 • บริการนัดหมายบริการข้อมูลการเงิน โดยสมาชิกสามารถนัดวางแผนการเงินกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้จัดไว้ให้ด้วยการจองเวลาผ่านแอปได้เลย
 • มีการจัดทำสื่อที่ให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่สมาชิก
 • มีสิทธิประโยชน์ร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เช่น ส่วนลดค่าน้ำมัน ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน
 • มีฟังก์ชั่นคำนวณเงินเกษียณ โดยจะดึงข้อมูลเงินสะสม เงินสมทบ ผลตอบแทนย้อนหลังของแผนการลงทุนที่เลือกอยู่มาคำนวณให้ เพื่อหาส่วนต่างของเงินที่ควรออมเพิ่ม

คำแนะนำ สำหรับใครที่ยังมีเงินส่วนต่างให้ออมเพิ่ม

 • สามารถเลือกลงทุนผ่านสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างเช่นกองทุนรวมก็ได้เช่นกัน
 • ในแอป FINNOMENA เอง ก็มีฟังก์ชั่นแผนการลงทุนสำเร็จรูปตามเป้าหมายหรือพอร์ต Goal ซึ่งจะมี Investment team ช่วยกำหนดโมเดลพอร์ตที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่รับได้เอาไว้ให้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกองหรือสัดส่วนกองทุนที่ลงทุน ก็จะมีบริการขึ้น Notification แจ้งเตือนให้ปรับพอร์ตตามคำแนะนำอีกด้วย