ไหนใครเคยจะปิดบัญชีธนาคาร แล้วได้รับคำแนะนำให้ถอนเงินออกจากบัญชีจนหมดแทนบ้าง? รู้มั้ยว่านั่นเป็นวิธีการปิดบัญชีที่ผิด ทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้รับดอกเบี้ยที่ควรได้ และยังอาจทำให้เสียค่าธรรมเนียมธนาคารโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

สิ่งหนึ่งที่เราอาจมองข้ามไป คือดอกเบี้ยที่เราจะต้องได้รับเมื่อได้ฝากเงินไว้กับธนาคาร

  • การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยทั่วไปจะถูกคำนวณตามจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเป็นรายวัน แต่จะจ่ายออกมาทีเดียวในเดือน มิ.และ ธ.. 
  • นั่นก็จะหมายความว่า ถ้าเราถอนเงินออกมาก่อนถึงวันที่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ก็จะทำให้เรามองไม่เห็นในบัญชีว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารค้างจ่ายเราอยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่
  • เมื่อเราโอนเงินในบัญชีที่ตั้งใจปิดจนเหลือ แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อถึงวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยออกมา ดอกเบี้ยนั้นก็จะยังค้างอยู่ในบัญชีธนาคารของเรา เรื่อยมาจนเมื่อบัญชีของเราไม่มีการทำรายการนานเกินไปตามที่ธนาคารกำหนด ดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในบัญชีธนาคารของเราก็จะถูกหักเอาไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี ทำให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ควรจะเป็นของเรา กลับไปเป็นเงินของธนาคารซะอย่างนั้น
  • นอกจากนี้ ถ้ามีใครโอนเงินเข้าบัญชีนี้เราโดยที่ไม่บอกให้เรารู้ก่อน เงินที่ค้างอยู่บัญชีนั้น ก็จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีไปเรื่อย ๆ อีกเช่นกันค่ะ 

วิธีการที่ถูกต้องในการปิดบัญชี คือการทำเรื่องแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชี

  • ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า มีความประสงค์จะปิดบัญชีธนาคารไม่ใช่แค่ต้องการถอนเงินออกมาจนหมด
  • มื่อทำเรื่องปิดบัญชีธนาคารแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายตามจำนวนวันที่เราได้ฝากเงิน และคืนดอกเบี้ยส่วนนั้นมาให้เราด้วย แม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ยก็ตาม

สิ่งที่จะต้องเตรียมไปด้วยเสมอสำหรับการทำเรื่องขอปิดบัญชี

  • สมุดธนาคารของบัญชีที่เราตั้งใจจะปิด
  • บัตรประชาชน / สำเนาบัตรประชาชน
  • อย่างไรก็ตามระเบียบและวิธีการของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกัน เช่น บางที่อาจเคร่งครัดหน่อย ก็ต้องเดินทางไปปิดบัญชี ณ สาขาที่ได้เปิดบัญชีเล่มนั้นเท่านั้น เป็นต้น ถ้าให้ดีก็ควรติดต่อธนาคารล่วงหน้าว่าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอปิดบัญชีมีอะไรบ้าง
  • แต่ที่แน่นอนก็คือ ไม่มีการใช้วิธีให้ถอนเงินออกจากบัญชีจนหมด โดยไม่ใช้เอกสารแสดงความประสงค์ปิดบัญชีอย่างแน่นอน

แนะนำให้เพื่อน ๆ ลองเช็กบัญชีธนาคารที่มีอยู่ อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็แนะนำให้ปิดไปบ้าง เพราะค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี อาจแพงกว่าดอกเบี้ยธนาคารที่ได้รับก็ได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ