ประกันสังคม จ่ายแล้ว ไปไหน !? เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ถูกหักค่าประกันสังคมไปทุกเดือน แต่ไม่รู้ว่าจ่ายประกันสังคมไปแล้วจะได้อะไรกลับมาบ้าง คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟัง จะได้เข้าใจและกลับไปใช้สิทธิให้คุ้ม

ประกันสังคม มีไว้สำหรับใคร?

 • สำหรับผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 ซึ่งก็คือกลุ่มพนักงานเงินเดือน
 • เมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้ว ก็จะถูกนายจ้างหักเงินค่าประกันสังคมเอาไว้ สูงสุดที่ 750 บาท/เดือน

เปิดบัญชีกองทุนประหยัดภาษี SSF RMF กับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนประหยัดภาษีมากกว่า 10 บลจ.
คลิก https://finno.me/open-plan

เงินประกันสังคมที่เราจ่ายนั้นไปไหนบ้าง?

 • เงินที่เราจ่ายจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลักประกันพื้นฐานให้กลุ่มสมาชิก เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน รวมเป็น สิทธิประโยชน์
 • 750 บาท จะถูกนำไปแบ่งเป็น ก้อน
 • ก้อนแรก 225 บาท สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และคลอดบุตร
 • ก้อนที่สอง 75 บาท สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 • ก้อนนี้จะเป็นก้อนที่ให้ความคุ้มครองแบบเฉลี่ยทุกข์ – เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก คือใครเกิดเหตุเดือดร้อนก็จะได้ใช้เงินตามสิทธิไป ส่วนที่ได้จ่ายไปแล้วยังไม่ได้ใช้ เงินก็จะอยู่ในกองกลาง ไม่ได้รับคืนกลับมา
 • ก้อนที่สามเป็นเงิน 450 บาท สำหรับกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ กรณีนี้หลักๆ จะมีลักษณะเป็นการออมเพื่อการเกษียณ คือที่จ่ายไปจะถูกนำไปสะสมและลงทุนเพื่อรอจ่ายเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป โดยที่ถ้าได้จ่ายจนครบ 180 เดือน โดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน จะได้รับเงินบำนาญ ส่วนถ้าไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นบำเหน็จ ไม่สามารถเลือกได้เองว่าจะรับแบบไหน

ประกันสังคม จ่ายแล้ว...ไปไหน? I POCKET MONEY EP5

กองทุนชราภาพ 450 บาทต่อเดือนของเรา สะสมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่?

 • สามารถเช็กเงินชราภาพของตัวเองได้ ผ่านการเข้าระบบสมาชิกประกันสังคม ทางเว็บไซต์ sso.go.th หรือแอปพลิเคชั่น sso connect

วิธีคำนวณว่าเงินบำนาญที่จะได้จากประกันสังคมจะเป็นจำนวนเท่าไหร่

ประกันสังคม จ่ายแล้ว...ไปไหน? I POCKET MONEY EP5

สิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับประกันสังคม

 • เราไม่ได้จ่ายประกันสังคมอย่างโดดเดี่ยว เพราะทุกครั้งที่ได้จ่ายค่าประกันสังคม นายจ้างจะมีหน้าที่สมทบเงินเข้าไปด้วย เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน
 • นอกจากนี้ประกันสังคมยังให้สิทธิประโยชน์หลายอย่าง ที่ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายก่อนถึงจะได้รับสิทธิ
 • ค่าประกันสังคมที่ได้จ่ายไป ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด

เปิดบัญชีกองทุนประหยัดภาษี SSF RMF กับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนประหยัดภาษีมากกว่า 10 บลจ.
คลิก https://finno.me/open-plan