ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

นี่คือมุมมองและปัจจัยที่ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจในปี 2019 ครับ ผมได้สรุปและเรียบเรียงจาก “Outlook 2019 Global economic trends and their impact on gold” โดย World Gold Council จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

สถานการณ์ตลาดในปีนี้ มองว่ามี 2 ปัจจัยหลักที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนความต้องการทองคำ คือความผันผวนของตลาดการเงิน และการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 แนวโน้มหลักที่คาดว่าจะผลักดันราคาทองคำ ได้แก่

-ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น

-นโยบายการเงิน และค่าเงินดอลลาร์

-การปฎิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

แม้เมื่อปีที่ผ่านมา ตลาดทองคำจะเผชิญกับความซบเซาเกือบตลอดปี แต่แล้วก็เริ่มฉายแววความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ และความผันผวนในตลาดการเงิน โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ส่งให้ผลตอบแทนติดลบเพียงเล็กน้อย และดีกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

รูปที่ 1 ผลตอบแทนสินทรัพย์ในปี 2018 | ที่มา FINNOMENA Business Intelligence

ความเสี่ยงที่เริ่มปรากฏขึ้นนับตั้งแต่กลางปี 2018 พร้อมด้วยปัจจัยเสริมที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ทำให้คาดว่าความเสี่ยงจะดำเนินต่อไปในปีนี้ พร้อมแล้วเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรก

1. ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น

คาดว่านักลงทุนทั่วโลกจะเพิ่มความต้องการทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยง และปกป้องพอร์ตจากความเสี่ยง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งได้ดังนี้

-มูลค่าตลาดหุ้นที่แพงและความผันผวนที่สูงขึ้น

-ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรป

-แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวขึ้นด้วยนโยบาย protectionist (Trade war)

-ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว

เริ่มกันที่การปรับฐานของตลาดหุ้นรอบล่าสุด ไม่ได้ช่วยให้ตลาดถูกลงเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ ที่ตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาตลอดทศวรรษโดยปราศจากการปรับฐานครั้งใหญ่ ด้านตลาดตราสารหนี้ยังมีความน่าสนใจในระดับต่ำกว่า เช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (10Y-US bond yield) อยู่ในระดับต่ำ และยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี 2008 นักลงทุนจึงมีทางเลือกไม่มากสำหรับรับมือความผันผวนของตลาด

มากกว่านั้นดัชนี VIX หรือดัชนีวัดความกลัวของตลาดหุ้น มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก 13 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 ไปที่ 21 ในไตรมาสที่ 4 (จากรูปที่ 2 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า VIX เปลี่ยนกรอบขึ้นมาตลอดปี 2017 ถึง 2019 ส่งสัญญาณความกลัวในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

รูปที่ 2 ดัชนี VIX ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา  | ที่มา : Bloomberg

ต่อมาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปที่เพิ่งฟื้นจากปัญหาหนี้สินไม่สามารถเทียบได้กับระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาทิเช่น ข้อตกลง Brexit ความวุ่นวายในฝรั่งเศส การแยกดินแดนในสเปน และปัญหาหนี้สินอิตาลี ทำให้มีแรงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจากยุโรปนับตั้งแต่ต้นปี 2016

นอกจากนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบาย protectionist แม้นโยบายดังกล่าวจะมีผลดีในระยะสั้น แต่สำหรับระยะยาวแล้วจะสร้างผลเสีย เช่น เพิ่มอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

รูปที่ 3 ดัชนี S&P500 ค่า P/E และกำไรสุทธิ  | ที่มา Bloomberg

และยังมีปัจจัยอื่นซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัว ตัวอย่างเช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ตอบรับข่าวจากผลประกอบการที่ดีในปี 2018 อันเนื่องมาจากนโยบายปรับลดการเก็บภาษีรายได้ของทรัมป์ จากรูปที่ 3 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นราคาถูกลงเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน P/E แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (เส้นสีเขียว, เส้นสีชมพู) จึงค่อนข้างชัดเจนว่าการที่ตลาดมีราคาถูกลงเกิดจากนโยบายปรับลดการเก็บภาษี และในปี 2019 จะไม่มีนโยบายดังกล่าว

2. ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย และค่าเงินดอลลาร์

ปัจจัยที่จำกัด upside ของทองคำ คือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการแข็งของค่าเงินดอลลาร์ เพียงแค่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพียงปัจจัยเดียวไม่เพียงพอที่จะลดความน่าสนใจทองคำของนักลงทุนลงได้ อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี 2004 ถึง 2007 หรือปี 2016 และช่วงต้นปี 2018 แต่หากรวมปัจจัยค่าเงินดอลลาร์แล้วจะสามารถกดดันราคาทองคำได้ อย่างไรก็ตามมีเหตุผลเพียงพอให้เชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์ใกล้หมดรอบแข็งค่าแล้ว ดังนี้

รูปแบบการปรับตัวขึ้นของดัชนี Dollar Index คล้ายกับรูปแบบเมื่อปี 2016 ซึ่งในครั้งนั้นตามมาด้วยรอบของการอ่อนค่า

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์ และราคาทองคำ | ที่มา Bloomberg

ขณะที่ Fed มีท่าทีผ่อนคลายต่อนโยบายการเงินมากขึ้น ด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางอื่น ๆ กำลังตึงตัวขึ้น พร้อมกันนั้นหลายธนาคารกลางของประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มกระจายสัดส่วนเงินทุนสำรองไปยังทองคำ อีกทั้งค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งเกินไปจะส่งผลเสียต่อการค้าของสหรัฐฯ

3. การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ความต้องการทองคำของประเทศตลาดเกิดใหม่คิดเป็น 70% ของทั่วโลก ซึ่งประเทศจีนและอินเดียเป็นสองประเทศขนาดใหญ่และมีปริมาณการบริโภคทีเด่นชัด

ทั้งสองประเทศเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจอีกครั้ง เช่น กระตุ้นการบริโภคภายใน เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างชัดเจน ซึ่งเชื่อว่าหากมุมมองต่อทองคำยังเป็นบวก ทองคำจะได้รับผลดีโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องประดับ

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

รูปที่ 5 ความสัมพันธืระหว่างราคาทองคำ และปริมาณการถือครองทองคำของ ETF | ที่มา Bloomberg

ทำไมทองคำถึงน่าสนใจในปี 2019? สรุปมุมมองจาก World Gold Council

ทำไมต้องทองคำ?

ในระยะสั้นราคาทองคำถูกขับเคลื่อนโดยความเสี่ยงของตลาดการเงิน ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ และการปฎิรูปเศรษฐกิจ

ในระยะยาวความต้องการทองคำได้รับแรงหนุนจากชนชั้นกลางที่มีความมั่งคั้งขึ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และความต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ส่วนธนาคารกลางเพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านค่าเงินดอลลาร์ ทำให้แรงซื้อจากธนาคารกลางในปี 2018 สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015

นอกจากนั้นทองคำยังมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นในระดับต่ำ ทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัว ดังนั้นราคาเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทาน อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไม่ต่างจากสินทรัพย์ทางการเงินชนิดอื่น

แปลและเรียบเรียงจากบทความ
https://www.gold.org/goldhub/research/outlook-2019

เปิดโหมด Risk-On!