สรุป Fed Dot Plot คืออะไร บอกอะไรเราเรื่องเศรษฐกิจได้บ้าง?

สรุป Fed Dot Plot คืออะไร บอกอะไรเราเรื่องเศรษฐกิจได้บ้าง?

Fed Dot Plot คืออะไร

ประมาณการการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งสำรวจความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร (board member) และผู้แทนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แสดงผลออกมาโดยใช้แผนภาพแบบจุด เพื่อระบุเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยในแต่ละปีซึ่งคาดการณ์ได้ด้วยค่ามัธยฐาน (Median, ค่ากลาง) จากรูปที่ 1 คือ จุดสีน้ำเงิน

สรุป Fed Dot Plot คืออะไร บอกอะไรเราเรื่องเศรษฐกิจได้บ้าง?

อ่านค่าอย่างไร

จุดแต่ละจุด ใช้แทนความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน ตัวอย่างเช่น Dot plot ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้แทนจำนวน 12 ท่าน มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ควรอยู่ที่ระดับ 2.25 – 2.50% ส่วนอีก 4 ท่าน มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ควรคงไว้ที่ 2.00 – 2.25% ฉะนั้นจากแผนภาพดังกล่าวค่ามัธยฐาน (Median) อยู่ที่ 2.375% ซึ่งอยู่ในช่วง 2.25 – 2.50% นอกจากนั้นยังแสดงความเห็นและค่ามัธยฐานในปี 2019, 2020, 2021 และอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะยาว (มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว)

สรุป Fed Dot Plot คืออะไร บอกอะไรเราเรื่องเศรษฐกิจได้บ้าง?

สื่อถึงอะไร

นอกจากจะดูความเห็นของกรรมการต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ละปีว่าควรอยู่ในระดับใดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละปีแล้ว สิ่งสำคัญที่ควรดู คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของ Dot plot ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการมีความเห็นไปต่อนโยบายการเงินแบบใด เช่น มีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้น โดยลดอัตราดอกเบี้ย หรือมีแนวโน้มรัดกุมมากขึ้น โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เรามาดูตัวอย่างกัน Dot plot ที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า โดยรวมกรรมการมีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ในระดับ 2.00 – 2.25% (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ 2.125%) แต่ครั้งล่าสุด ความเห็นดังกล่าวเลื่อนขึ้นมาที่ 2.25 – 2.50% (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ 2.375%)  แล้ว แปลความได้ว่ากรรมการมีมุมมองรัดกุมมากขึ้นจากเมื่อครั้งเดือนมีนาคม

สรุป Fed Dot Plot คืออะไร บอกอะไรเราเรื่องเศรษฐกิจได้บ้าง?

ไม่สื่ออะไร

แผนภาพแสดงความเห็นของกรรมการในเวลานั้น แต่ต้องไม่ลืมว่า Fed ตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล เช่น แนวโน้มทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อย่างการก่อการร้าย เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกะทันหัน หรือเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง ก็จะส่งผลให้กรรมการแต่ละท่านปรับความเห็นได้ทันที นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านจะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และสับเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่ง ในอีกแง่หนึ่ง คือสื่อให้เห็นว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความเห็นใน Dot plot ครั้งก่อนอาจเปลี่ยนไปในแล้วใน Dot plot ครั้งนี้

สรุป

Dot plot ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการตัดสินใจลงทุนได้

แต่ไม่ควรใช้เพียงแค่ Dot plot อย่างเดียวนะ

Pic source : https://www.bloomberg.com/graphics/fomc-dot-plot/


อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/