รีวิวกองทุน KT-Ashares-A: ลงทุนจีน A-Shares ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

“หนึ่งไตรมาสควบคุม หนึ่งไตรมาสฟื้นฟู หนึ่งไตรมาสเติบโต” และนักวิเคราะห์หลายสำนักคาดว่าจะเติบโตได้ต่อ นี่คือคำบรรยายสภาพเศรษฐกิจจีนในปีนี้ ซึ่งสวนทางสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่สามารถเปิดเมืองได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อไปยังกำลังการบริโภคและการค้าระหว่างประเทศ ทำให้คำว่าฟื้นตัวแทบจะไม่ค่อยพูดถึง

แล้วอะไรทำให้จีนฟื้นตัวสวนทางประเทศอื่นได้ขนาดนี้? เราไปเจาะลึกกันหน่อยครับ!!!

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

รีวิวกองทุน KT-Ashares-A: ลงทุนจีน A-Shares ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน I Source : CNBC as of 18/10/2020

เมื่อดูรายละเอียดตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ก็พบว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนหลักที่หนุนการขยายตัวของ GDP ซึ่งเกิดจากภาคการลงทุนและการส่งออก โดยจีนก็ใช้ช่วงเวลาที่ศึกนอกลดความตึงเครียดหันกลับมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งออกก็มาจากความต้องการอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 2 สัดส่วนและโครงสร้างรายได้ของประชากรจีน I Sorce : McKinsey as of 28/11/2020

ด้านกำลังซื้อภายในประเทศก็ฟื้นตัวกลับมาเช่นกัน สะท้อนผ่านตัวเลขค้าปลีกที่กลับมาขยายตัวเช่นกัน ซึ่งตรงนี้เกิดจากการปรับโครงสร้างรายได้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาจนทำให้ชนชั้นกลางมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และเมื่อกลับมาเปิดเมือง กำลังซื้อที่เคยอัดอั้นจึงกลับมาอีกครั้ง ส่วนมาตรการกระตุ้นก็มีเช่นกันโดยคาดการณ์ว่านโยบายการคลังในปี 2020 จะมีขนาดราว 11% ของ GDP จากปี 2019 ซึ่งอยู่ที่เพียง 6% ของ GDP

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 3 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง I Source : qz.com as of 28/11/2020

ล่าสุดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 14 ที่จะใช้ในปีหน้า มีเนื้อหาที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมกับขยายการค้ากับต่างชาติ ที่น่าสนใจอยู่ที่ต้องการพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยี โดยที่ผ่านมาจีนต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง อาทิเช่น Semiconductor และ EV

ตลาดหุ้นจีน A-Shares เป็นหนึ่งในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับผลดีจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับในปัจจุบันที่ตลาดมองว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวด้วยมาตรการกระตุ้นที่กำลังจะมา พร้อมข่าวดีจากวัคซีน หนุนให้มีเม็ดเงินไหลเข้าลงทุนในกลุ่มที่เสียประโยชน์จากการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเงิน พลังงาน หรืออุตสาหกรรม ก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นจีน A-Shares ซึ่งมีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวอยู่กว่าครึ่งหนึ่งเช่นกัน

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหุ้นด้วยสถิติย้อนหลัง 10 ปี I Source : Allianz Global Invastors as of 28/11/2020

อีกความน่าสนใจของตลาดหุ้นจีน A-Shares คือ มีค่าความสัมพันธ์ (Correlation) กับตลาดหุ้นอื่นในระดับต่ำ ซึ่งช่วยลดความผันผวนให้พอร์ตการลงทุน

พูดถึง A-Shares แล้ว…ก็ขอแนะนำให้รู้จักกับกองทุน KT-Ashares-A จาก KTAM

รีวิวกองทุน KT-Ashares-A: ลงทุนจีน A-Shares ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

กองทุน KT-Ashares-A มีกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares class PT สกุลเงิน USD เป็นกองทุนหลัก มุ่งเน้นการลงทุนที่เติบโตระยะยาวในตลาดหุ้น China A-Shares

การใช้กลยุทธ์แบบ Sector neutral จัดสัดส่วนพอร์ตในระดับอุตสาหกรรม (Sector) คล้ายกับดัชนีอ้างอิง (MSCI China A Onshore Total Return) โดยจะเพิ่มหรือลดสัดส่วนแต่ละ Sector ได้ไม่เกิน 5% (+/-5%) จากดัชนีอ้างอิง เช่น ดัชนีอ้างอิงมีสัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมการสินค้าจำเป็นอยู่ที่ 10% และทีมบริหารกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าจำเป็นก็จะเพิ่มสัดส่วนได้สูงสุดที่ประมาณ 15%

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 5 สัดส่วนการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares class PT I Source : Allianz Global Investors as of 28/11/2020

โดยเหตุผลที่กองทุนหลักเลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เพราะข้อมูลในอดีตของตลาดหุ้น A-Shares ชี้ให้เห็นว่าบ่อยครั้งที่อุตสาหกรรมซึ่งทำผลตอบแทนได้ดีในปีใด ปีถัดมาอาจทำผลตอบแทนที่ได้ไม่ดีเลย ดังนั้นจึงวางสัดส่วนให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 6 ผลตอบแทนของกองทุน Allianz China A-Shares class PT (สีเข้ม) และดัชนี MSCI China A Total Return (สีอ่อน)  Source : Allianz Global Investors as of 24/11/2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในเมื่อจัดสัดส่วนในระดับอุตสาหกรรมคล้ายกับดัชนีอ้างอิง แล้วกองทุนหลักสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิงได้อย่างไร

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 7 Top 10 holdings ของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares class PT I Source : Allianz Global Investors as of 31/10/2020

กองทุนหลักใช้การคัดเลือกหุ้นเด่น (Stock selection) ในแต่ละ Sector เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งเริ่มสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นนับตั้งแต่ประมาณกลางปี 2019 และชัดเจนที่สุดหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 8 การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน KT-Ashares-A I Source : Fund Fact Sheet as of 24/07/2020

สำหรับกองทุน KT-Ashares-A ซึ่งมีกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ก็มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ (โดยทีมงานให้ข้อมูลมาว่าอยู่ที่ระดับ 70-80% ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด)

ลงทุนจีน A-Shares ไปกับกองทุน KT-Ashares-A ‘เมื่อถึงคราวมังกรฟ้อนเมฆเหินหาว’

รูปที่ 9 ค่าธรรมเนียมของกองทุน KT-Ashares-A I Source : Fund Fact Sheet as of 24/07/2020

ส่วนค่าธรรมเนียมการขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าอยู่ที่ 1.50% ด้านค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.309% ต่อปี

เมื่อดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน แนวทางการพัฒนาต่อจากนี้ที่เน้นพึ่งพาตนเองมากขึ้น จุดเด่นของตลาดหุ้น A-Shares และแนวทางการบริหารงานของกองทุน Allianz China A-Shares แล้วทำให้ KT-Ashares-A มีความน่าสนใจไม่น้อยที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพอร์ตการลงทุนระยะยาว

CrisisMan

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

https://www.finnomena.com/fund/KT-Ashares-A/

https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail-document.aspx?IdF=71

อ้างอิง:

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3106048/china-gdp-economy-grew-49-cent-third-quarter-2020

https://www.cnbc.com/2020/10/19/china-economy-q3-gdp-2020.html

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202010/t20201021_1795384.html

https://qz.com/1030850/all-the-signs-that-chinas-xi-jinping-is-planning-on-a-third-term/

https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail-document.aspx?IdF=71

https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd

https://hk.allianzgi.com/en/retail/our-products/fund-in-focus-landing/allianz-china-a-shares-fund-rdb


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT