(เงินล้าน) DCA ออมหุ้นไทย ไม่ขาดทุนจริงหรือ?

ในปี 2560 ผมมีโอกาสได้เข้าอบรมหัวข้อ “วางแผนสู่อิสรภาพทางการเงิน” ที่บรรยายโดยคุณ ศันสนีย์ หุตานุวัตร การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้เราสามารถมีเงินเพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยมีหัวข้อหนึ่งที่วิทยากรหยิบเอางานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกี่ยวกับผลการลงทุนในหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์ DCA มานำเสนอ ซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์ ช่วยตอบข้อสงสัยของผู้ที่สนใจนำเงินออมมาลงทุนในหุ้นได้เป็นอย่างดี

ข้อสงสัยที่ผมพูดถึง คือ การใช้กลยุทธ์ DCA ในการออมหุ้นไทย จะไม่มีโอกาสขาดทุนจริงหรือ เพราะหลาย ๆ ครั้ง ผมได้พบกับคนจำนวนมากที่ใช้กลยุทธ์ DCA ในหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แล้วผลที่ได้รับออกมาไม่ดีนัก เนื่องจากผลตอบแทนของพอร์ตยังติดลบอยู่

ข้อมูลจากงานวิจัยใช้ข้อมูลของตลาดหุ้นไทยระหว่างปี 2519-2551 ซึ่งผ่านวัฏจักรทั้งช่วงตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง แสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ DCA ในการออมหุ้นไทยมีโอกาสขาดทุนได้ แต่ถ้าระยะเวลาในการออมยิ่งนานโอกาสในการขาดทุนจะยิ่งน้อยลง

(เงินล้าน) DCA ออมหุ้นไทย ไม่ขาดทุนจริงหรือ?

ข้อมูลจากตารางได้ทำการทดลองออมหุ้นไทย (ลงทุนในดัชนี ไม่ใช่หุ้นรายตัว) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยปีแรกที่มีการออมหุ้นเริ่มตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปี 2542

ผู้ที่เริ่มออมหุ้นตั้งแต่ปี 2519 เป็นระยะเวลา 10 ปี คือเริ่มลงทุนปี 2519 และหยุดลงทุนปี 2528 (ช่วงเวลาที่ 1)

ผู้ที่เริ่มออมหุ้นตั้งแต่ปี 2520 เป็นระยะเวลา 10 ปี คือเริ่มลงทุนปี 2520 และหยุดลงทุนปี 2529 (ช่วงเวลาที่ 2)

ผู้ที่เริ่มออมหุ้นตั้งแต่ปี 2521 เป็นระยะเวลา 10 ปี คือเริ่มลงทุนปี 2521 และหยุดลงทุนปี 2530 (ช่วงเวลาที่ 3)

จากตัวอย่างทั้งหมด 24 ช่วงเวลา มีทั้งหมด 6 ช่วงเวลาที่ลงทุนไปแล้ว 10 ปี แต่พอร์ตติดลบ คิดเป็น 25% ของจำนวนช่วงเวลาทั้งหมด ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ถึงแม้จะออมหุ้นนาน 10 ปีก็มีโอกาสที่พอร์ตติดลบได้ หากเริ่มลงทุนในช่วงที่จังหวะไม่ดี ซึ่งโอกาส 25% ที่พอร์ตจะติดลบ ผมถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย

แต่อย่าเพิ่งถอดใจแล้วสรุปว่ากลยุทธ์ DCA เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการออมหุ้นไม่ได้นะครับ เราลองมาดูผลการวิจัยเพิ่มเติมกันอีกสักนิด

(เงินล้าน) DCA ออมหุ้นไทย ไม่ขาดทุนจริงหรือ?

จากตารางด้านบนได้ทดลองผลของการออมหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์ DCA ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน คือ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี ปรากฏว่า ถ้าเราออมหุ้นไทยระยะเวลานานมากพอ คือ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่พอร์ตจะออกมาติดลบ แต่ถ้าระยะเวลาในการออมหุ้นน้อยกว่านั้นก็ยังมีโอกาสที่พอร์ตจะติดลบได้

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผมเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับผู้สนใจออมหุ้นด้วยกลยุทธ์ DCA โดยมีประเด็นที่อยากนำเสนออยู่ 2 ประเด็น คือ

1. ประเด็นด้านความคาดหวังของผลตอบแทนจากการออมหุ้นกับปัจจัยด้านระยะเวลาในการลงทุน ซึ่งหมายความว่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็จริง แต่ผลตอบแทนที่พูดถึงหรือผลตอบแทนที่ใช้ในการอ้างอิงนั้น มักเป็นตัวเลขของผลตอบแทนเฉลี่ย ในกรณีที่เรา DCA หุ้นระยะเวลาสั้น ๆ ย่อมมีโอกาสที่ผลตอบแทนจะออกมาเป็นลบได้ แต่ถ้าเรามีระยะเวลาในการลงทุนที่มากพอ ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าการลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดี

2. ตัวเลขที่ใช้ในการอ้างอิงเป็นตัวเลขที่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งไม่ใช่หุ้นรายตัว กรณีที่เราใช้กลยุทธ์ DCA ในการออมหุ้นรายตัว อาจให้ผลตอบแทนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกหุ้นได้ดีขนาดไหน (มีความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นรายตัว)

DaddyTrader

ติดตาม DaddyTrader ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/DaddyTrader/


หากสนใจลงทุนใน Long Term Defensive Plus พอร์ตกองทุนรวมเน้นลงทุนระยะยาวที่จัดโดย DaddyTrader สามารถคลิกที่ https://www.finnomena.com/port/daddytrader/

เปิดโหมด Risk-On!