อัปเดตพอร์ต GMAI AI

Guru Port รับปีมังกรของ บลป. ดีพสโคป หรือ ในชื่อ Growth Momentum AI (GMAI) ซึ่งแนะนำการคัดเลือกกองทุนให้กับผู้สนใจเข้าลงทุนในกลุ่ม Technology, Innovation รวมถึงการกลับมาทำผลงานได้ดีของกลุ่ม Health Care เมื่อ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีผลตอบแทนสุดแกร่ง หลังผ่านมาราว 2 เดือน โดยมีภาพรวมผลตอบแทนของพอร์ตที่ +5.00% นำโดย

SCBNEXT(A) +12.75%
MFTECH +10.70%
ASP-IHEALTH +7.87%
KFINNO-A +1.53%
และ ASP-EUPROP -7.84%

พอร์ต GMAI รอบ 2024 Q1 นี้จะจบรอบการลงทุนที่สิ้นเดือนมีนาคม และจะมีการ rebalance หรือ ปรับพอร์ตใหม่ทันทีหลังจากนั้น อย่าพลาด เหลืออีก 1 เดือนจะได้ทราบรายชื่อ 5 กองทุนใหม่ที่ได้รับเลือกเข้าพอร์ตแล้ว

ใครที่อยากได้รับคำแนะนำการลงทุนตาม Guru Port ที่ใช้ AI จับทิศทาง Momentum ของกองทุนที่น่าสนใจ สามารถเข้าใช้งานหรือติดตามพอร์ต GMAI ได้ที่ Finnomena Fundsหรือ คลิกลิงค์นี้เลย >>> https://finno.me/guruport-deepscope

อัปเดตพอร์ต GMAISource: Deepscope as of 04/03/2024

บทความโดย Deepscope สำหรับพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ที่ Finnomena Funds เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2024


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299