ปรับพอร์ต GMAI Deepscope

พอร์ตการลงทุน Growth Momentum AI หรือ GMAI คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น โดยทีมงาน Deepscope GURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุน และ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

  •  คาดการณ์ว่า FED เริ่มผ่อนคลาย อาจมีการลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดทุนในแง่ของเม็ดเงินที่จะไหลกลับมาลงทุนมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในอเมริกาและโซนยุโรปซึ่งอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด
  • เศรษฐกิจฝั่งยุโรปค่อย ๆ ฟื้นตัว
  • หุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation) มีกระแสและผลตอบแทนที่ดีในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกระแสการมาของ AI เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
  • มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้น Growth Stock จะเห็นได้จากราคา ETF ของกลุ่ม ARK ที่ปรับขึ้นอย่างรุนแรง

กองทุนจาก GMAI

จากประเด็นข้างต้น บวกกับวิเคราะห์โมเมนตัมโดย AI ทำให้รอบการปรับพอร์ตนี้ พอร์ตโฟลิโอ GMAI คัดเลือกกองทุนที่ผลงานดีโมเมนตัมเด่น โดยเน้นไปทาง theme และกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งด้านสุขภาพ (Health Tech), การนำ Internet มาประยุกต์ใช้งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่, การนำนวัตกรรมไป disrupt หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจรูปแบบเดิม, รวมถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ทางด้านการเงิน (FinTech) บวกกับตัวพอร์ตได้มีการคัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของยุโรปซึ่งมีกระแสการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนเข้ามาด้วยเช่นกัน

ปรับพอร์ต GMAI Deepscope

ทุกกองทุนมีสัดส่วน 20% เท่ากัน Source: Deepscope as of 04/01/2024

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope
ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope

บทความโดย Deepscope สำหรับพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ที่ FINNOMENA เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2024


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299