ปรับพอร์ต Growth Momentum AI ไตรมาส 3

พอร์ตการลงทุน GMAI ปรับพอร์ตรอบใหม่ คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น ทีมงาน Deepscope GURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุน และ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

  • แรงหนุนจากการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ FED ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวชัดเจนมากขึ้น
  • หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ของ Apple ที่ได้รับการตอบรับในเชิงบวก ซึ่งแสดงถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงถูกเก็งกำไรอย่างร้อนแรงต่อเนื่อง หลังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจของอินเดียยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โมเมนตัมค่อนข้างดี

กองทุนจาก GMAI

จากประเด็นข้างต้น บวกกับการวิเคราะห์โมเมนตัมโดย AI ทำให้รอบการปรับพอร์ตนี้ พอร์ตโฟลิโอ GMAI คัดเลือกกองทุนที่ผลงานดีโมเมนตัมเด่น ทั้งกองทุนที่ลงทุนใน Emerging Market (EM) เช่น อินเดีย, ลาตินอเมริกา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในครึ่งปีหลังของ 2023 และกองทุนที่ลงทุนใน Developing Market (DM) เช่น สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น ซึ่งได้พิสูจน์ตัวเองมาในครึ่งปีแรกว่ามีการเติบโตอย่างมั่นคงและยังมีช่องว่างให้โตเพิ่มได้อีก โดยรวมการปรับพอร์ตรอบนี้เป็นการเน้นส่วนผสมของ EM+DM ที่จะทำให้การลงทุนโดยรวมของเราในไตรมาส 3 ของปี 2023 เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนั่นเอง

ปรับพอร์ต Growth Momentum AI ไตรมาส 3

ที่มา: Deepscope ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2023

บทความโดย Deepscope สำหรับพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ที่ FINNOMENA เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2023

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope

บทความโดย Deepscope สำหรับพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ที่ FINNOMENA เท่านั้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299